เมนู
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin
รางวัลที่เราได้รับ
รางวัล ผลO-netปีกศ.๖๒สูง
ต้นแบบดนตรีไทยปี๖๒
โรงเรียนคุณภาพตำบล
สวดมนต์ตัวแทนจังหวัด๖๑
ชิงชนะเลิศศรทอง๖๑
ชนะเลิศศิลปหัตถฯพะเยา๖๑
รอบรองชนะเลิศศรทอง๖๑
นร.รางวัลพระราชทาน๖๑
รับโล่ดนตรีไทย๑๐๐%ปี๖๑
รับตราพรท.บ้านวิทย์๖๑
ผบ.ลูกเสือดีเด่น๖๑
ดนตรีไทยม.นเรศวร๖๑
ผลรับตราพรท.บ้านวิทย์๖๑
อย.น้อยระดับดีมาก๖๑
NT.๖๑สูงกว่าประเทศ
O-net๖๑สูงกว่าประเทศ
นร.รางวัลพระราชทาน๖๑
รับป้ายอาหารสะอาด๖๑
ต้นแบบดนตรีไทยปี๖๑
ดนตรีไทย ๑๐๐%ปี๖๑
รางวัลเด็กประพฤติดีฯ๖๑
รางวัลสุดยอดครูดีปี๖๐
ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น๖๑
ครูดีไม่มีอบายมุขปีก.ศ.๖๐
ผู้สมควรได้รับฯจังหวัด
เด็กเยาวชนดีเด่น๖๑
ร.ร.O-NETสูงปีก.ศ.๖๐
ร.ร.คุณธรรมสพฐ.เขตฯปี๖๐
สุขาภิบาลอาหารปี๖๐
ศิลปหัตถฯกำแพงฯปี๖๐
พอเพียงระดับประเทศ๒๙พย.๖๐
ผอ.รับรางวัลครูขวัญศิษย์๖๐
เยาวชนดีเด่น๖๐
ผลศิลปหัตถฯเขต๖๐
โล่ชนะเลิศคุณธรรมจ.๖๐
รับโล่แนะแนวดีเด่น๖๐
รับโล่มจร.ประเทศ๖๐
ครูดีปูชนียบุคคลปี๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
นำเสนอคุณธรรมปี๖๐
ดนตรีม.นเรศวรปี๖๐
ประกาศรางวัลครูเจ้าฟ้า๖๐
สวดมนต์ระดับประเทศ๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
รางวัลชนะเลิศกีฬากลุ่มปี๖๐
ครูธัญณัฐรับรางวัล๖๐
ประกาศครูเจ้าฟ้าจังหวัดปี๖๐
ศิลปหัตถฯลำปางปี๕๙
พอเพียงระดับประเทศปี๕๙
รับโล่วัฒนคุณาธรปี๕๙
อย.น้อยปี๕๙
ดนตรีดีเด่น๕๙ปีที่๓
ดนตรีไทยม.นเรศวร๕๙
อนุบาลปลอดโรค๕๘
ดนตรีดีเด่นทางวัฒนธรรม๕๙
ชนะเลิศลายมือสวย๘มีค.๕๙
MOEawards๗มีค.๕๙
รับโล่วันครูปี๕๙
ชิงชนะเลิศศรทอง๙ม.ค.๕๙
เด็กเยาวชนดีเด่นปี๕๙
ศิลปหัตถฯพิษณุโลก๕๘
ผลแข่งศิลปหัตถฯเขตฯ๕๘
เศรษฐกิจพอเพียง๕๘
รับตราพระราชทาน๕๘
รับถ้วยพระราชทานฯปี๕๘
แชมป์ฟุตบอลหนองไผ่๕๘
ชนะเลิศดีเด่นดนตรีไทย๕๘
แข่งสรภัญญะภาคปี๕๘
ลูกเสือต้นแบบปี๕๘
รับเกียรติบัตรศีลห้าปี๕๘
แข่งสวดมนต์สรภัญญะปี๕๘
แข่งวิชาภาคเหนือจ.แพร่๕๗
ครูยารับโล่พ.ย.๕๗
รับโล่ดนตรีไทยดีเด่น๕๗
แข่งวิชาการระดับเขตฯ๕๗
ท่องพุทธวจนระดับเขตปี๕๗
ดนตรีไทยเพื่อความมั่นคง๕๗
วิชาการภาคเหนือเพชรบูรณ์ปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับภาคปี๕๖
แข่งวิชาการระดับเขตฯปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับเขตฯปี๕๖
ระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่ปี๕๕
ชิงชนะเลิศวิทยุการบินปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๔
ผลวิชาการที่เชียงรายปี๕๓
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๓
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
อนุบาล,ป.๑ทัศนศึกษา๖๓
ป.๔-๖ทัศนศึกษา๖๓
ป.๕คิดสร้างสรรค์(CIP)๖๓
ป.๒-๓เรียนรู้ป่าครอบครัว๖๓
อบรม,ดูงานยุวชลกร๖๓
รวมพลังเยาวชนสร้างสรรค์๖๓
งานอาชีพดองหน่อไม้๖๓
ค่ายคุณธรรมอบต.๖๓
ค่ายเยาวชนพอเพียง๖๓
ป.๓สอบNT๔มี.ค.๖๓
หนูดีดีสมวัย๖๒
กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา๖๒
กิจกรรมห้องสมุด๖๒
ฝึกสมาธิต้นชั่วโมง๖๒
อบรมส่งเสริมสุขภาพนร.๖๒
วันภาษาไทยปี๒๕๖๒
ทำหนังสือเล่มเล็ก๖๒
วันสุนทร(ภู่)๖๒
ป.๖ทำขนมสาคู๖๒
อบรมส่งน้ำชลประทาน
ภาษาไทยของเรา๖๒
อบรมคุ้มครองผู้บริโภค๖๒
พระสอนศีลธรรมปีก.ศ.๖๒
บวชเณรฤดูร้อนเมษายน๖๒
อบรมดนตรี๒๕-๒๗มีค.๖๒
ป.๓สอบNT.๖มี.ค.๖๒
ค่ายคนดีของแผ่นดิน๖๒
แนะแนวศึกษาต่อปี๖๒
สอบอ่านเขียนป.๑
ประชุมสภาเด็กอบต.ก.พ.๖๒
สอบO-netปีก.ศ.๖๑
ตำรวจโรงเรียนมค.๖๒
อบรมจัดการขยะอบต.๖๒
ติวO-NETปีก.ศ.๖๑
สร้างจิตสำนึก๖๑
ร่วมกิจกรรมกีฬาตว.๖๑
ค่ายคุณธรรมพอเพียง๖๑
สัปดาห์ห้องสมุด๖๑
อบรมดนตรีไทย๑๐๐%
วันภาษาไทย๖๑
ขยายผลพอเพียง๖๑
พอเพียงเชียงใหม่๖๑
อบรมค่ายคุณธรรม๖๑
พัฒนาวอลเลย์บอล๖๑
พัฒนานักฟุตบอล๖๑
กระโดดเชือก๖๑
ประดิษฐ์ดอกไม้๖๑
ค่ายกีฬาฟุตบอลมี.ค.๖๑
ค่ายดนตรีก.พ.๖๑
อบรมคุณธรรมก.พ.๖๑
ร่วมงานวิชาการต.ว.๖๑
อบรม อย.น้อย๖๐
ติวO-netสิงหา๖๐
วันภาษาไทนปี๖๐
ค่ายอังกฤษป.๖ปี๖๐
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๐
อบรมคุณธรรมหูช้าง๖๐
วันสุนทร(ภู่)๖๐
ฟุตบอลJAS&3BBปี๖๐
วันภาษาไทย๖๐
วันสหกรณ์๖๐
จัดทำถวายดอกไม้จันท์๖๐
อบรมพอเพียงนักเรียน๖๐
ค่ายปิดภาคเรียน๖๐
งานอาชีพลูกชุบเมษา๖๐
อบรมใช้พลังงาน๒๘ก.พ.๖๐
ร่วมเปิดรั้วตลุกดู่วิทยาคม๖๐
ค่ายคุณธรรมอบต.๖๐
อบรมจับผ้า๖๐
กิจกรรมปีใหม่๖๐
กิจกรรมอนุบาล ปี๕๘-๖๒
กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย๖๒
กิจกรรมเรียนรู้ปีก.ศ.๖๒
กิจกรรมเรียนรู้ก.พ.๖๑
เรียนรู้นอกสถานที่ปี๖๑
พัฒนาผู้ปกครองปฐมวัย๖๐
ประเมินอนุบาล๖มีนาคม๖๐
อนุบาลเรียนรู้นอกสถานที่ ปี๖๐
นิทรรศการเขต๒วิทย์๒๘ก.ค.๕๙
บ้านวิทย์ปี๕๙
อนุบาลปลอดโรค๕๘
บ้านวิทย์หลากหลาย๕๘
สนุกกับฟองสบู่ ปี๕๙
เรียนรู้นอกสถานที่ ปี๕๙
รับตราพระราชทาน๕๘
ท่องโลกเวลาปี๕๘
การเกิดก๊าซคาร์บอนฯปี๕๘
ลูกโป่งพองโตเองได้ปี๕๘
อินดิเคเตอร์จากพืชปี๕๘
เมล็ดพืชเต้นระบำปี๕๘
เรียนรู้นอกสถานที่ปี๕๘
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ลอยกระทงอนุบาล๕๗
หุ่นสายเพื่อเรียนรู้ของเรา
งานช้อบของดีอุทัย๖๑
หุ่นสายไปหุ่นโลกปี๖๐
หุ่นสายบุญเดือน๓ปี๖๐
เทศกาลหุ่นโคราชปี๖๐
หุ่นสายบุญเดือน๓ปี๕๙
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๗
หุ่นสายถวายพระพรปี๕๖
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๖
พอเพียงกับหุ่นสาย,มิย.๕๖
เปิดตัวหุ่นสายกับเด็กๆส.ค.๕๖
ไปแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
อุทยานประวัติศาสตร์๖๒
ทัศนศึกษาชลบุรี๖๒
ทัศนศึกษาบึงบรเพ็ด๖๒
ทัศนศึกษาสวนนกชัยนาท๖๑
ทัศนศึกษาทุ่งโพ๖๑
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๑
ทัศนศึกษาเมืองกำแพง๖๐
ทัศนศึกษาพระเมรุมาศ๖๐
ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด๖๐
ทัศนศึกษาอุทัยธานี๖๐
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๐
คุ้งกระเบนจ.จันทบุรี๑๘มี.ค.๖๐
บึงฉวาก,สวนนก๑๖มี.ค.๖๐
เที่ยวอุทัย๒๐กค.๕๙
ป.๖นครปฐม๒๒กค.๕๙
เรียนรู้ใต้ต้นสาระ๑๕กค.๕๙
เมืองอู่ไท๒๒มิ.ย.๕๙
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปรับสวนหย่อมเพื่อเรียนรู้๕๙
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตุลา๕๓
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
สวนพุทธศาสตร์
สวนหย่อมระบบนิเวศ
สวนสมุนไพรไทย
สวนศิลปศึกษา
สวนภาษาอังกฤษ
สวนอนุบาล
สวนวิทย์/คณิตศาสตร์
ห้องสมุด
ห้องคณิตศาสตร์
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบทุนกสศ.(ต.ค.๖๓)
บริการวัคซีน๒๔ก.ย.๖๓
รับทุนสส.ชาดา๔ก.ย.๖๓
มอบทุนวันแม่๑๒ส.ค.๖๓
บริการสุขภาพ๑๑ส.ค.๖๓
รับทุนJan&Oscar๖ส.ค.๖๓
ประชุมทุนJan&Oscar๑๙กค.๖๓
เยี่ยมบ้านแจกนมพ.ค.๖๓
มอบค่าเสื้อผ้าพ.ค.๖๓
รับทุนJan&Oscar๕มี.ค.๖๓
รับทุนหลวงพ่อนช.๖๓
แนะแนว๖๓
มอบทุนกสศ.๖๒-๖๓
บริการสุขภาพ๒๑พ.ย.๖๒
รับทุนJan&Oscar๑๙ตค.๖๒
บริการสุขภาพ๒๘ก.ย.๖๒
รับทุนกาชาดปี๖๒
รับทุนหลวงพ่อวัดหัวลำโพง๖๒
อนุบาล๒รับทุน๖๒
ประชุมนร.ทุนJan&Oscar๖๒
บริการสุขภาพ๕กพ.๖๒
แนะแนว๖๒
รับแว่นตา๘ธ.ค.๖๑
รับทุนอุทัยแสง๖๑
มูลนิธิJan&Oscarช่วยนร.๖๑
คุณครูนพดลมอบทุน๖๑
รับทุนวันแม่๖๑
ร้านรัตนาเค็กมอบทุน๖๑
รับทุนหลวงพ่อก.พ.๖๑
รับทุนนพดลก.พ.๖๑
บริการสุขภาพก.พ.๖๑
มูลนิธิJan&Oscarช่วยนร.๖๑
บริการสุขภาพพ.ย.๖๐
บริการสุขภาพสค.๖๐
มูลนิธิJan&Oscarช่วยนร.๖๐
บริการสุขภาพกค.๖๐
ตรวจอาหารกลางวันปี๖๐
JAS&3BBช่วยนร.ปี๖๐
ประชุมนร.ทุนสวิตฯปี๖๐
รับทุนพัฒนาสังคมฯปี๖๐
รับทุนเจ้าคณะจังหวัดปี๖๐
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกประธานนักเรียนปี๖๓
เลือกประธานนักเรียนปี๖๒
เลือกประธานนักเรียนปี๖๑
ซ่อมประธานนักเรียนปี๖๐
เลือกประธานนักเรียนปี๖๐
กิจกรรมพัฒนาครู
อบรมเมืองทอง๒๘พย.๖๓
ขยายQ-info,LPC๗พย.๖๓
อบรมQ-info๓๑ตค.๖๓
คณะcoachเยี่ยมร.ร.๑๖ตค.๖๓
อบรมคิดสร้างสรรค์๖ตค.๖๓
จัดทำschool Goal๓ตค.๖๓
อบรมTSQP๒๖-๒๗กย.๖๓
ต้อนรับQ-coach๒๓กย.๖๓
นำเสนอmodelที่ ศธ.จ.๖๓
coachingครั้ง๒โดยสศ.จ.๖๓
coachยกผลสัมฤทธิ์๑/๖๓
โรงเรียนพัฒนาตนเอง๖๓
ผอ.อบรมต้านทุจริต๖๓
อบรมITA online๖๓
รวมพลังการศึกษาเปิดเทอม๖๓
ครูรุ่งรัตน์ประชุมPLCมี.ค.๖๓
ผอ.ประชุมอนุกตปน.กพ.๖๓
ครูประชุม,อบรมมกราคม๖๓
ประชุมสมศเตรียมรอบสี่๑๑ธค.๖๒
หลักสูตรต้านทุจริต๒๓ก.ย๖๒
ประชุมITA๒๐ก.ย๖๒
ประชุมอบรมส.ค.-ก.ย๖๒
อบรมประกันคุณภาพ๖๒
คณะกลั่นกรองนโยบายเชตฯ๖๒
อบรมอ่านออกเขียนได้๖๒
วิทยาการคำนวณ๓สค.๖๒
ครูกาญอบรมทำนิทาน๖๒
ปฐมวัยคอมฯ,ไม่ใช้คอมฯ
ผอ.อบรมโดย๙๐๔
ครูปัทอบรมPLC62
ผอ.ประชุมรร.ตำบล๖๒
ครูกาญประชุม๒๘กพ.๖๒
อบรมร.ร.คุณภาพตำบล๖๒
ผอ.อบรมงานอาชีพ๖๒
คณะครูอบรมมาตรฐานกศ.๖๒
ครูแก้วทำแผนเขตฯพย.๖๑
ผอ.นิเทศบ้านไร่๒,๖๑
ผอ.,ครูแก้วทำSWOT
ครูแก้วไปดูงานกับหมู่๖
ครูกาญอบรมสู่ปฏิบัติ๖๑
ครูกาญอบรมวิทย์น้อย๖๑
ผอ.อบรมคืนคุณธรรม๖๑
ครูสมศักดิ์ประชุมจราจร๖๑
ครูอบรมคูปองส.ค.๖๑
ครูกาญอบรมศิลปะปฐมวัย๖๑
คณะครูอบรมคูปอง๖๑
ครูกาญอบรมคูปอง๖๑
ครูอบรมการเงิน๖๑
ครูกาญประชุมปฐมวัย๖๑
ครูกาญอบรมยาเสพติด๖๑
ครูกาญอบรมทำแผน๖๑
ครูแก้วอบรมQAMS๖๑
ครูกาญจนาอบรมเม.ย.๖๑
ครูยา,น้อย,แก้วอบรมฯ๖๑
ผอ.อบรมรัตนโกสินทร์๖๑
ครูยา,ครูแก้วอบรมวิจัย๖๑
ครูสมศักดิ์อบรมการเงิน๖๑
ครูยา,แก้วประชุมเด็กพอเพียง๖๐
ผอ.ดูงานพระราชดำริก.ย.๖๐
ผอ.อบรมประกัน๖๐
ผอ.อบรมสร้างสื่อ๖๐
ผอ.,ครูน้อยอบรมคุณธรรม๖๐
ครูน้อยดูงานก.ค.๖๐
ครูกาญดูงานมิ.ย.๖๐
ครูกาญครูอิ๋วปฐมวัยปี๖๐
ครูยาครูแก้วโปรแกรมอ่านปี๖๐
ครูกำชัยอบรมDLITปี๖๐
อบรมร.ร.คุณธรรม๖๐
ครูทำดอกไม้จันทน์
ครูแก้วอบรมSTEMปี๖๐
อบรมPLCปี๖๐
ครูสา,ครูปัดอบรมอาหาร๖๐
ครูกาญอบรมปฐมวัย๒๖ก.พ.๖๐
ครูแก้วอบรมสารสนเทศก.พ.๖๐
วันครูปี๒๕๖๐
กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน
ร้านต้นกล้าเลี้ยงข้าวโพด๖๓
ลอยกระทง๖๓
คุณอาร์ตเลี้ยงไอสกรีม๖๓
บริจาค หจก.พันล้านการโยธา๖๓
ร้านต้นกล้าบริจาคพัดลม๖๓
ครูสรคม,ครูหน่อยเลี้ยงไอกรีม๖๓
ถวายพระพรพระพันปีหลวง๖๓
นิเทศการอ่าน๖๓
นิเทศบกพร่องเรียนรู้๖๓
มอบหน้ากากพร้อมเจล๖๓
ถวายพระพร๖๓
รับบริจาค๘ก.ค.๖๓
รับการนิเทศ๘ก.ค.๖๓
พ่นหมอกควัน๒๕มิ.ย.๖๓
ครูกัณหามอบหน้ากาก๒๓มิ.ย.๖๓
รับการนิเทศ๙มิ.ย.๖๓
มอบพัดลมเม.ย.๖๓
หนังสือพร้อมเรียน๖๓
ทำที่กั้นนก
มาตรการรับเปิดเรียน๖๓
ผอ.ออกประเมินมี.ค.๖๓
กตปน.มี.ค.๖๓
หวานเย็นร้านต้นกล้า๖๓
คุณประภาภรณ์เลี้ยง๖๓
เวยมะพร้าวขูดเลี้ยงไอศกรีม
วันครู๒๕๖๓
แลกของขวัญปีใหม่๒๕๖๓
ผ้าป่าเพื่อการศึกษารับปี๒๕๖๓
ผอ.เขตฯมาตรวจเยี่ยม๑๓ธค.๖๒
เลี้ยงนมนักเรียน๒๑พย.๖๒
นิเทศการศึกษา๑๕พย.๖๒
นักเรียนลอยกระทง๖๒
คุณราตรี มอบซออู้๖๒
รับมอบระบบน้ำ๑๐ก.ย.๖๒
เจาะน้ำบาดาล๖๑
ผอ.ออกประเมินก.ย.๖๓
พ่นหมอกควัน๒๓ส.ค.๖๓
ผอ.choachingรอบ๒
ขนม,ผลไม้ส.ค.๖๒
ถวายพระพร๑๒ส.ค.๖๒
ประเมินอย.น้อย๖๒
พิธีถวายพระพรในหลวงร.๑๐
ปลูกต้นไม้กับอบต.๒๖ก.ค.๖๒
นิเทศต้านทุจริต๒๔ก.ค.๖๒
ปลูกต้นไม้๑๑ก.ค.๖๒
ป้องกันไข้เลือดออกปี๖๒
รับสื่อสอบทางก้าวหน้าปี๖๒
ขนม,ผลไม้ก.ค.๖๒
ครูตันเลี้ยงไอศกรีม๖๒
ผอ.ออกchoaching๖๒
อบรมคุ้มครองผู้บริโภค๖๒
รับนิเทศเปิดเรียน๑/๖๒
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
เลี้ยงขนม
ทางหลวงปลอดภัย62
Kick off 62
พิธีมอบวุฒิป.๖ปี๖๒
ตรวจสอบภายใน๒๑มี.ค.๖๒
เลี้ยงหมูกระทะ๑๕มี.ค.๖๒
รณรงค์เลือกต้ั้ง๖๒
รับทุนหนองขุนชาติ๖๒
เลี้ยงอาหารโดยคุณโสน
เลี้ยงส่งครูนก๖๒
เลี้ยงขนมโตเกียว๖๒
พี่เพื่อน้องแจกของ๖๒
วันครู๒๕๖๒
ครูสาประชุม8มค.๖๒
สร้างสุขปีใหม่๖๒
ทำบุญรับปี๒๕๖๒
รับคณะตรวจนับนร.๖๑
รับคณะกตปน.๖๑
ลอยกระทง๖๑
คุณถวัลย์มอบบอล๖๑
รับครูนก๖๑
นร.รางวัลพระราชทาน๖๑
รับครูส้ม.๖๑
นวัตวิถี๑๗ก.ย.๖๑
นวัตวิถี๑๔ก.ย.๖๑
ทาสีรั้วโรงเรียนก.ย.๖๑
มุทิตาจิตครูสมศักดิ์๖๑
ผู้ใหญ่ยิ่มให้โรงเรียน๖๑
ลุงหืด จันทร์หอมช่วยค่ารถ๖๑
ชนินท์ ปาระสูตรเลี้ยงไอสกรีม๖๑
รับนิเทศเด็กเรียนร่วม๖๑
ผู้ใหญ่มอบชุดไทย๖๑
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่งมาดูงาน๖๑
ถวายพระพร๑๒สค.๖๑
นิเทศร.ร.คุณธรรม๖๑
บริษัท TOAมอบสี๖๑
ถวายพระพรชัยมงคลร.๑๐
วันสุนทร(ภู่)๖๑
วันต้านยาเสพติด๖๑
รับสื่อทางก้าวหน้า๖๑
กรมส.ว.มาเยี่ยม๖๑
วันงดสูบบุหรี่โลก๖๑
ประชุมรับทุนJan&Oscar ๖๑
มอบปพ.จบป.๖ปี๖๑
นำเสนอดนตรี๑๐๐มี.ค.๖๑
ต้นกล้าเลี้ยงไอสกรีม๑๖มี.ค.๖๑
เปิดบ้าน&ประชุม๑๔มี.ค.๖๑
เลี้ยงหมูกระทะ๙มี.ค.๖๑
มอบหนังสือ๙มี.ค.๖๑
ครูแมวเลี้ยงอาหาร,หวานเย็น๖๑
คุณศิริพรมอบจักรยาน๖๑
รักษ์โลกกับอบต.๖๑
นิทรรศการ สกสค.๖๑
มอบเสื้อฟุตบอล๖๑
มอบลูกฟุตบอล๖๑
ผ้าป่ารับปีใหม่๖๑
นำเสนอพอเพียงธ.ค.๖๐
สอบภารโรง๑ธ.ค.๖๐
น้องกูเกิ้ลเลี้ยงอาหาร๖๐
รับสมัครภารโรง๖๐
ประเมินนร.รางวัลพรท.๖๐
คณะนิเทศ๑๑พ.ย.๖๐
ลอยกระทง๖๐
วันสันติภาพสากล๖๐
ประเมินร.ร.สุจริตก.ย.๖๐
นิเทศเรียนร่วม๖๐
ประเมินพิการเรียนร่วม๖๐
ประเมินอาหาร,นม๖๐
วันแม่๖๐
ประเมินอย.น้อย๖๐
ถวายความเคารพ๖๐
กิจกรรมไมโล๖๐
นมโรงเรียน๒๐ก.ค.๖๐
เลี้ยงไอสกรีมโดยคุณสนั่น
ร่วมทำดอกไม้จันทน์
ปลูกต้นไม้ศธ.๖๐
บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงก.ค.๖๐
วันต้านยาเสพติดโลก๖๐
เลี้ยงไอศกรีม๒๒มิ.ย.๖๐
big bike๑๑มิ.ย.๖๐
พ่นหมอกควัน๕มิ.ย.๖๐
รับประเมินเปิดเรียน๑/๖๐
ต้นกล้าให้เครื่องตัดเมษา๖๐
มอบวุฒิบัตรจบป.๖ปีก.ศ.๕๙
ต้นข้าวและต้นกล้าเลี้ยงอาหาร
คุณเชิด&ครอบครัวแก้วการไร่เลี้ยงฯ
เปิดบ้านวิชาการ๖๐
กตปน.เขต๒ประเมิน๖๐
เลี้ยงหมูกระทะปี๖๐
การแสดงบุญเดือน๓ปี๖๐
คุณวิบูลย์,คณะเลี้ยงมอบทุน๖๐
ผอ.สกสค.มาเยี่ยม๑๗มค.๖๐
ประเมินร.ร.คุณธรรมจ.๙มค.๖๐
วิถีพุทธ/คุณธรรม/จริยธรรม
ฟังเทศน์มหาชาติ๖๓
สอบปัญหาศีลธรรม๖๓
ประเมินวิถีพุทธชั้นนำ๖๓
มโนมยิทธิวัดท่าซุง๖๒
สอบทางก้าวหน้า๖๒
สอบธรรมศึกษา๖๒
เทโววัดท่าชะอม๖๒
สอบปัญหาศีลธรรม๖๒
อบรมคุณธรรม อบต.๖๒
วิสาขบูชาปี๒๕๖๒
สวดมนต์ระดับภาค๒๒มี.ค.๖๒
ประกวดสวดมนต์๒๒ก.พ.๖๒
รับทุนทางก้าวหน้า๖๑
สอบธรรมสนามหลวง๖๑
สอบทางก้าวหน้า๖๑
เทโววัดท่าชะอม๖๑
ตอบปัญหาศีลธรรม๖๑
เวียนเทียนวิสาขบูชา๖๑
หล่อพระ๑๘ก.พ.๖๑
สอบธรรมศึกษาปี๖๐
เทโวฯปี๖๐
ตอบปัญหาศีลธรรม๖๐
อบรมคุณธรรมหูช้าง๖๐
ถวายเทียนพรรษาปี๖๐
นิเทศร.ร.คุณธรรมมิ.ย.๖๐
สรภัญญะประเทศปี๖๐
สรภัญญะภาคปี๖๐ชัยนาท
แข่งสรภัญญะปี๖๐
อาคารสถานที่
สร้างที่จอดรถมีนาคม๕๙
ติดตั้งระบบประปาปี๕๙
ต่อเติมอเนกประสงค์ปี๕๙
สร้างอาคาร๑๐๕ปีงบ๕๙
สร้างถังประปาพ.ย.๕๘
ซ่อมอาคาร๑๐๓พ.ย.๕๘

เทียนพรรษาทุกปี
ถวายเทียนพรรษาปี๖๓
ถวายเทียนพรรษาปี๖๒
ถวายเทียนพรรษาปี๖๑
ถวายเทียนพรรษาปี๖๐
กิจกรรมลูกเสือ
ค่ายลูกเสือสำรอง๖๓
ค่ายลูกเสือสามัญ๖๓
วันวชิราวุธปี๖๒
ลูกเสือวันฤหัสฯปีก.ศ.๖๒
ชุมนุมลูกเสือสร.แห่งชาติ๑ปี๖๒
ลูกเสือถวายพระพร๖๒
วันสถาปนาลูกเสือปี๖๒
ค่ายลูกเสือสามัญ๖๒
ค่ายลูกเสือสำรอง๖๒
วันวชิราวุธ๖๑
ลูกเสือถวายพระพร๖๑
วันสถาปนาลูกเสือปี๖๑
ค่ายลูกเสือสำรองปี๖๑
ค่ายลูกเสือสามัญปี๖๑
วันวชิราวุธ ปี๖๐
เฉลิมพระชนมพรรษาปี๖๐
วันสถาปนาลูกเสือปี๖๐
ค่ายลูกเสือสามัญ,สำรองปี๖๐
กีฬาทุกประเภท
กีฬาสีปี๖๓
เปิดกีฬาสพป.๑๗กพ.๖๓
กีฬากลุ่มรร.๒๗ธ.ค.๖๒
กีฬาสี๙ตุลาคม๖๒
วิทยุการบินมินิวอลเลย์๖๒
ฟุตบอล อบจ.จูเนียร์ปี๖๒
ชิงวอลเลย์หญิงวัดนช.ปี๖๒
กีฬาสพป.อน.๒ปี๖๒
แชมป์ฟซ.วันเด็ก๖๒
กีฬากลุ่มธ.ค.๖๑
ฟุตซอลชายสพฐ.ภาคเหนือ๖๑
ชิงฟุตซอลชายสพฐ.จว.๖๑
ชิงวอลเลย์หญิงสพฐ.จว.๖๑
ฟุตซอลชายสพป.อน.๒ปี๖๑
วอลเลย์หญิงสพป.อน.๒ปี๖๑
กีฬาสี๘ตุลาคม๖๑
วิทยุการบินมินิวอลเลย์๖๑
ปรับปรุงสนามวอลเลย์๖๑
ฟุตบอล๗คนราชภัฏฯนว.ปี๖๑
วอลเลย์หญิงกกท.อุทัยฯปี๖๑
ฟุตซอลกกท.อุทัยฯปี๖๑
แชมป์กีฬาวิชาการต.ว.ปี๖๑
ฟุตซอลงานวัดปี๖๑
กีฬากลุ่มโรงเรียนปี๖๐
ค่ายกีฬาฟุตบอลปี๖๐
กีฬาสี ปี๖๐
ที่๓วอลเลย์วิทยุการบินจ.๖๐
ชิงชนะเลิศวอลเลย์หญิงจ.ปี๖๐
ฟุตบอลครุศาสตร์คัพปี๖๐
วันเด็กแต่ละปีค่ะ
วันเด็กปี๒๕๖๓
วันเด็กปี๒๕๖๒
วันเด็กปี๒๕๖๑
วันเด็กปี๒๕๖๐
ผู้มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านบุ่งฝางมาดูงาน
โรงเรียนบ้านร่องตาทีมาดูงาน
คณะโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งมาดูงาน
คณะผู้บริหารจากบ้านหมี่ ลพบุรี
คณะร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
ประชุมทุกประเภท
PLC๑๓พ.ย.๖๓
Zoom(TSQP)ต.ค.๖๓
ประชุมหมู่บ้าน๒๙ส.ค.๖๓
ประชุมครู๒๑ส.ค.๖๓
ประชุมประเมินITA๖๓
กรรมการร.ร.13ก.ค.๖๓
ประชุมZOOM๒๖มิ.ย.๖๓
ประชุมคณะครู๒๓มิ.ย.๖๓
ชี้แจงเรียนออนไลน์พ.ค.๖๓
ประชุมกรรมการฯ๒๓เม.ย.๖๓
ผอ.ประชุมอนุกตปน.กพ.๖๓
ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม.๖๒
ประชุมสพป.สัญจร๒๘ตค.๖๒
ประชุมกรรมการฯ๑๒กันยายน๖๒
ประชุมครูกลุ่มร.ร.๑๙ส.ค.๖๒
ประชุมกลุ่มร.ร.๗ส.ค.๖๒
ประชุมสภานักเรียน๓๐มิ.ย.๖๒
ประชุมกรรมการฯ๒๕มิ.ย.๖๒
ประชุมคณะครู๒๔มิ.ย.๖๒
ประชุมกลุ่มร.ร.๑๑มิ.ย.๖๒
ผอ.ประชุมchoaching๖๒
ผอ.ประชุมเตรียมเปิด๖๒
ประชุมกรรมการฯ๒๒๐๒๖๒
ประชุมคณะครูทำมาตรฐาน๖๒
ผอ.ประชุมดนตรี๑ก.พ.๖๒
ผอ.ประชุมที่อบต.๒๑มค.๖๒
ประชุมกลุ่ม๑๒ธค.๖๑
คัดเลือกรร.ตำบลธค.๖๑
ประชุมกก.รร.๖พย.๖๑
ประชุมกลุ่มร.ร./ส.ค.๖๑
ประชุมครูฯก.ค.๖๑
ประชุม,จ่ายเงิน๒๕พ.ค.๖๑
เปิดบ้าน&ประชุม๑๔มี.ค.๖๑
ประชุมคณะครู๑ธค.๖๐
ประชุมกรรมการ๒๕เม.ย.๖๐
ประชุมครู๒๘ก.พ.๖๐
ป.๕กับการคิดนวัตกรรมสู่ชุมชน(CIP)ตามโครงการTSQP2 ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนบ้านท่าชะอมเข้าสูกระบวนการ Active Leanning การคิดนวัตกรรมสู่ชุมชน(CIP)ตามโครงการTSQP2 ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านท่าชะอม แล้วนำมาสู่กระบวนการคิด สรุป ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ มีภาพให้ชมค่ะ


นำเสนอตามความคิดเห็น สร้างสรรค์.

ผ.อ.


นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
โทร.0899587562

กรรมการสถานศึกษา๖๐-๖๓

ผู้ใหญ่เยาวพา ดวงวชิระ
ประธานคณะกรรมการฯ
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โทร.08
บุคลากร

คุณครูกัณหา จันทร์เพ็ญ
(---)
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โทร.08

คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์
(ครูแมว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0895623942

คุณครูธนาเนตร อยู่เย็น
(ครูแก้ว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0892647667

คุณครูธัญณัฐ เหล่าเที่ยง
(ครูยาใจ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0613436920

คุณครูนารีรัตน์ ทองทัศน์
(ครูนารี)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0848191869

คุณครูอมราภรณ์ ทองอินทร์
(ครูน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0862110786


คุณครูกาญจนา บุญเกตุ
(ครูกาญ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0899579372

คุณครูอมรรัตน์ สุพัฒน์
(ครูตุ๊ก)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.08

คุณครูสรคม คำมี
(ครูเอก)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.08

คุณครูสุทามาศ จบศรี
(ครูส้ม)
ครูผู้ช่วย
โทร.08

คุณครูจุฬาภัคษณ์ อนุศักร
(ครูใหม่)
ครูผู้ช่วย
โทร.0

คุณครูวันวิสา พูลศรี
(ครูสา)
ครูอัตราจ้าง
โทร.0878402421

คุณครูนันท์นภัส ประทีป
(ครูนิค)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โทร.0

นางสาวนลพร ขันกสิกรณ์
จนท.ธุรการโรงเรียน
โทร.0

นายประขวน พัดศรี
นักการ ภารโรง
โทร.0
สภานักเรียนปีก.ศ.๖๓

เด็กชายฐิติกร สิทธิการ
ประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา๒๕๖๓


รายการเว็บต่างๆ

ผลการคัดเลือกภารโรงปี๒๕๖๐


ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2560
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2559
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2558
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2557
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2556
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2555
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2554
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.
ดูผลสอบโอเน็ตรายบุคคล
ดูผลสอบNT.ป.๓รายบุคคล
ดูผลสอบการอ่านป.๑รายบุคคล


สพท.อุทัยธานี เขต1
สพท.อุทัยธานี เขต2
สมศ.
ฟังธรรม
วัดท่าซุง
ฟังธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
thamma
วัดพระธรรมกาย
รายการเว็ป T.V.


การแข่งขันวิชาการของเรา
ทักษะวิชาการสพป.อน.๒ปี๖๓
ทักษะวิชาการกลุ่มปี๖๓
ศิลปหัตถฯชาติปี๖๒
ศิลปหัตถฯเขตปี๖๒
ศิลปหัตถฯกลุ่มปี๖๒
ศิลปหัตถฯภาคพะเยาฯปี๖๑
ศิลปหัตถฯเขตฯปี๖๑
แข่งหัตถกรรมนร.กลุ่ม๖๑
ประชุมกก.วิชาการกลุ่ม๖๑
ศิลปหัตถฯกำแพงฯปี๖๐
ศิลปหัตถฯเขตฯปี๖๐
ศิลปหัตถฯกลุ่มปี๖๐
ไหว้ครูประจำปี
ไหว้ครูประจำปี๖๓
ไหว้ครูประจำปี๖๒
ไหว้ครูดนตรี๖๒
ไหว้ครูดนตรี๖๑
ไหว้ครูประจำปี๖๑
ไหว้ครูประจำปี๖๐
ไหว้ครูดนตรี๒๙ธ.ค.๕๙
ไหว้ครูประจำปี๕๙
ดนตรีทั่วไปของโรงเรียน
กีฬาอบต.ทุ่งนางาม๖๓
กีฬาสี๖๓
ลอยกระทง๖๓
มหาชาติวัดท่าชะอม๖๓
มหาชาติวัดหนองเรือโกลน๖๓
เทศน์มหาชาติวัดเขาวง๖๓
เทโววัดท่าชะอมปี๖๓
เกษียณสพป.อน.๒กย.๖๓
อน.ของดีอยู่ที่ผ้า๙กย.๖๓
งานแต่ง๒๓สิงหาคม๖๓
งานไหว้ครู๖๓
กลองยาวแห่เทียน๖๓
ขบวนแห่นาควัดหนองขุนชาติ๖๓
เปิดหมวกวัดหนองขุนชาติ๖๓
ดนตรีไทยบุญปีใหม่๖๓
ดุริยางค์กีฬากลุ่มรร.๖๒
ดุริยางค์น้ำรอบลานสัก๖๒
ดุริยางค์กีฬาสีน้ำรอบ๖๒
ดุริยางค์ตลุกดู่วิทยาคม๖๒
ดนตรีลอยกระทง๖๒
มหาชาติวัดท่าชะอม๖๒
ดนตรีงานแต่ง๕พย.๖๒
มหาชาติวัดหนองเรือโกลน๖๒
เทโววัดท่าชะอม๖๒
ดนตรีวันเกษียณที่เขต๖๒
กีฬาสีรร.อุทัยธรรมานุวัตรฯ๖๒
กลองยาวแห่เทียน๖๒
ดนตรีวันไหว้ครู๖๒
Kick off 62
มหกรรมดนตรีไทย๒เมย.๖๒
ซ้อมดนตรีที่อทว.๒๘-๒เมย.๖๒
แห่ขันหมาก๙มีนา๖๒
รณรงค์เลือกตั้ง๖๒
แห่นาคติโน่๑๙กพ.๖๒
บุญเดือนสามวัดตลุกดู่๖๒
ยกช่อฟ้าวัดวังสีทา๖๒
วันครู๖๒ที่นฉว.
บุญรับปีใหม่๖๒ที่ร.ร.
ดุริยางค์นำขบวนสวนขวัญ๖๑
รับคณะประเมินสพป.อน.๒
ลอยกระทง๖๑
มหาชาติท่าชะอม๖๑
มหาชาติหนองเรือโกลน๖๑
มหาชาติประดู่ยืน๖๑
ดนตรีเทโววัดท่าชะอม๖๑
ดนตรีกีฬาสี๘ต.ค.๖๑
กลองยาวนวัตวิถี๑๗กย.๖๑
กลองยาวนวัตวิถี๑๔กย.๖๑
ดนตรีรับคณะดูงาน๖๑
ดนตรีแห่เทียนพรรษา๖๑
ดนตรีรับตำรวจสัมพันธ์๖๑
ดนตรีรับผู้ทรงฯกรม๖๑
ดนตรีไทยงานกาชาดเมษา๖๑
มหกรรมดนตรีไทย๒เมษา๖๑
ช้อบของดีอุทัยฯ๖๑
ดนตรีงานกีฬาวันครู๖๑
แห่พระวังสีทา๑มกรา๖๑
ผ้าป่ากศ.รับปี๖๑
รับคณะประเมินนร.๖๐
ลอยกระทง๖๐
มหาชาติท่าชะอม๖๐
มหาชาติหนองเรือโกลน๖๐
เทโวฯปี๖๐
กีฬาสีร.ร.อุทัยธรรมาฯ๖๐
ดนตรีตรอกโรงยา๒๒ก.ค.๖๐
รับคณะประเมินตำรวจ๖๐
ดนตรีม.นเรศวรปี๖๐
ดนตรีแห่เทียนปี๖๐
ดนตรีตรอกโรงยา๑๐มิ.ย.๖๐
รับประเมินหมู่บ้าน๙พ.ค.๖๐
ดนตรีไทยกาชาด๖,๗เมษา๖๐
มหกรรมปี่พาทย์มอญ๔เมษา๖๐
มหกรรมดนตรีไทย๒เมษา๖๐
ปี่พาทย์มอญบุญเดือน๓ปี๖๐
ศรทองครั้ง๖มค.๖๐
สมรสวรรณิษา-ธาวิต๗มค.๖๐
ดนตรีผ้าป่าโรงเรียนรับปี๖๐
รับคณะประเมินครูเจ้าฟ้าฯ
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๓
ฌาปนกิจคุณแม่บรรจง ธุมา
ฌาปนกิจพ่อประยูร โตโล
พรท.เพลิงพ่อมานัส ไม้สนธิ์
ฌาปนกิจวสันต์(แจ็ค) พันธ์มี
ฌาปนกิจแม่ครูส้มป่อย อิน...
ฌาปนกิจพ่อสุทธิ อักขระกิจ
ฌาปนกิจแม่บุญชู ผาไธสง
ฌาปนกิจแม่บุญยัง วรรณภาค
ฌาปนกิจพ่อสมศรี ปูจ้าย
ฌาปนกิจพ่อสำเริง การสมพิศ
ฌาปนกิจแม่ถุงเงิน เกษประทุม
ฌาปนกิจคุณแม่ทวี สุขใจ
ฌาปนกิจคุณพ่อสุนทร ยาใจ
ฌาปนกิจคุณธงชัย ไผ่พงษ์
ฌาปนกิจคุณเชาว์ พูลสาริกิจ
ฌาปนกิจคุณแม่มรินทร์ เฟื้อแก้ว
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๒
ฌาปนกิจกำนันอำนวยนิลกำแหง
ฌาปนกิจพ่อพันธ์ชัย มงคลชั...
ฌาปนกิจธรรมนูญ บัวขาว
ฌาปนกิจพ่อสญชัย อินทโลหิต
ฌาปนกิจคุณราศรี ลิดบำรุง
ฌาปนกิจแม่สมพร ผุยน้อย
ฌาปนกิจแม่ทองยั้น แสนอุลัย
ฌาปนกิจพ่อน้อย กันยา
ฌาปนกิจพ่อสำรวม อนุบาลผล
ฌาปนกิจพ่อเชี่ยน แยบกสิกิจ
ฌาปนกิจพ่อสนั่น ไชยชมภู
ฌาปนกิจพ่อบุญช่วย วงค์สุวรรณ์
ฌาปนกิจแม่สมควร เพชรเกิด
ฌาปนกิจพ่อหยุด บุตรโท
ฌาปนกิจผู้ช่วยสวิด พิบูลย์
พรท.เพลิงครูประกอบ อรุณ
ฌาปนกิจพ่อณรงศักดิ์ พัฒมุข
ฌาปนกิจคุณปิยา กุลชวกิตต์
ฌาปนกิจพ่อช้วน พันธุ์พฤกษา
ฌาปนกิจพ่อคะนอง สมควรดี
ฌาปนกิจพ่อฉวี เพชรเกิด
ฌาปนกิจพ่อเฉลิม เปลี่ยนเกิดศรี
ฌาปนกิจแม่ทองหยด ประทีป
ฌาปนกิจพ่อบุญทัน ปาละสูตร
ฌาปนกิจแม่สะเทื้อน พูลพุกยี่
ฌาปนกิจพ่อสุเทพ วงษ์สาธุภาพ
ฌาปนกิจพ่อชวย(น้อย)ภู่จำรูญ
ฌาปนกิจดช.ธนโชติรินทองมา
ฌาปนกิจแม่ประจักร์ เก่งเกตุ
ฌาปนกิจพ่อกฤษณ์ ลำดวน
ฌาปนกิจแม่กำจาย ประสิทธิ์
ฌาปนกิจพ่ออุ้ม ศิริโยธา
ฌาปนกิจอาจารย์เชวง มีมุข
ฌาปนกิจแม่ทองย้อย บัวเทศ
ฌาปนกิจแม่จีบ เจริญสิริภัทร
ฌาปนกิจพ่อราม บุญหนุน
ฌาปนกิจพ่อหยุด เหลือน้อย
ฌาปนกิจพ่อชลอ น่วมเกิด
ฌาปนกิจแม่ฉลอง นุ้ยปรี
ฌาปนกิจพ่อประจวบจอมนกเกตุ
ฌาปนกิจแม่ทองหย่อนพะจุไทย
ฌาปนกิจพ่อชูชีพ บ้านมอญ
ฌาปนกิจพ่อต๋อย เกลี้ยงกมล
ฌาปนกิจแม่น้ำฝน เริ่มพงษ์
ฌาปนกิจพ่อวิชัย ต้นทุน
ฌาปนกิจพ่อเล็ก ไผ่พงษ์
ฌาปนกิจพ่อโป๊ะ สาโรจน์
ฌาปนกิจพ่อพิง เฮาเฮง
ฌาปนกิจคุณครูเพยาว์ บารมี
ฌาปนกิจแม่สำรวย สมาธิ
พรท.พ่อบุญเรือน วันจันทร์
ฌาปนกิจพ่อประพันธ์ ยิ้มหน..
ฌาปนกิจแม่ม่วง ยอดนิโรจน์
ฌาปนกิจแม่สมหมาย รัศมี
ฌาปนกิจแม่ประคอง โชคชัย
ฌาปนกิจแม่สวาทโฉมศรี
ฌาปนกิจพ่อจีระ เดโช
ฌาปนกิจแม่มัย ทองหาญ
ฌาปนกิจพ่อสำราญ ยอดนิโรจน์
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๑
ฌาปนกิจแม่มณี วงษ์ใจ
ฌาปนกิจพ่อละไอ สีดำ
ฌาปนกิจพ่อจิตต์ โสฬส
ฌาปนกิจแม่น้ำหวาน ภุมรินทร์
ฌาปนกิจคุณแม่โอ บาระมี
ฌาปนกิจพ่อสุวรรณ์ สิทธิกรณ์
ฌาปนกิจแม่ทองดี แสวงหา
ฌาปนกิจคุณทิพย์เนตร์...
ฌาปนกิจแม่ทรัพย์ มลฑา
ฌาปนกิจพ่อวิชัย ทองยา
ฌาปนกิจแม่สนิท ลำพึงกิจ
ฌาปนกิจพ่อมั่น ว่องวิการณ์
ฌาปนกิจแม่ประเสริฐ แรงเข...
ฌาปนกิจแม่ทองสุข ตั้งกมลศรี
พรท.พ่อสายัณห์โชติกะคาม
ฌาปนกิจแม่ประเจิด ณรงค์มี
ฌาปนกิจพ่อเหย ประทีป
ฌาปนกิจคุณดีเรก แลนทีน
ฌาปนกิจคุณอนิรุท หัสแดง
ฌาปนกิจพ่ออรรถ ศิริโสภณ
ฌาปนกิจแม่ส้มเกลี้ยง อ่ำ...
ฌาปนกิจเตี่ยสงวน วินัยพานิช
ฌาปนกิจพ่อประดิษฐ์ ไผ่พงษ์
ฌาปนกิจกำนันธงชัย น่วมภุ...
ฌาปนกิจคุณพ่อพ่อเล็ก กรศิริ
ฌาปนกิจคุณพ่อบุญชู หรรษา
พรท.พระครู(บุญรอด)
ฌาปนกิจคุณพ่อชอ้อน โภชนา
ฌาปนกิจคุณแม่น้ำฝน บุตรสิงห์
ฌาปนกิจคุณสายยนต์ เรืองเ..
ฌาปนกิจพ่อบุญธรรม เฟื้อแก้ว
พรท.แม่อำนวย สงวนรัตน์
ฌาปนกิจแม่ประยูร บุตรสิงห์
ฌาปนกิจพ่อหมื่น มนถี
ฌาปนกิจแม่แอ๋ว เกตกรณ์
ฌาปนกิจประมวล อัมระนันท์
ฌาปนกิจพ่อสำเริง โพธิ์ดี
ฌาปนกิจแม่ทวาย แรงกสิกรณ์
ฌาปนกิจแม่เรียบ ประทีป
ฌาปนกิจพ่อทิม ประสิทธิการ
ฌาปนกิจอดิศักดิ์ มีมานะทำ
ฌาปนกิจแม่สนอง ไข่ทอง
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๐
ฌาปนกิจแม่ชั้น เสริมสุขต่อ
พรท.พ่อโชติ ก้อนเกษ
ฌาปนกิจแม่บุญศรี โลหะการก
ฌาปนกิจพ่อเยี่ยม วารีปาน
ฌาปนกิจแม่ชะอื้น หิรัญ
ฌาปนกิจแม่จงกล ศิริโยธา
ฌาปนกิจพ่อสามารถ แกว่น..
ฌาปนกิจพ่อมานพ วัฒนวิการ
ฌาปนฯแม่พนม เกี่ยวเข..
ฌาปนกิจแม่สนม อ่อนศรี
ฌาปนกิจแม่บุญสม สาโรจน์
ฌาปนกิจแม่หอมจุล อวบอ่อน
ฌาปนกิจพ่อชะอ้อน บุญพาลี
ฌาปนกิจจ้อย ลำดวน
ฌาปนกิจแม่จิราพร จันทร์ชู
ฌาปนกิจพ่อหาญ(อ๋า) คันศร
ฌาปนกิจคุณแม่ไอ กิจเสนาะ
ฌาปนกิจคุณกนกพร สังข์เงิน
ฌาปนกิจพ่อเสริม จินเกษกิจ
ฌาปนกิจแม่ประกอบ มากมี
ฌาปนกิจแม่ทองเจือ อินทโลหิต
ฌาปนกิจคุณสมพิศ วงษ์ธัญการ
ฌาปนกิจแม่ทวาย อินทสนธิ์
ฌาปนกิจผ.อ.ลม บุญเจริญ
ฌาปนกิจพ่อคง เพ็ชรหมัด
ฌาปนกิจแม่ดำ ชำนิการค้า
ฌาปนกิจแม่สอาด แพบัว
ฌาปนกิจแม่ส้มเช้า เหลืองทอง
ฌาปนกิจพ่อแหนง พลพัฒน์
ฌาปนกิจพ่อละเอียด(เล็ก)
ฌาปนกิจพ่อชำนาญ สารสุวรรณ์
ฌาปนกิจแม่ลออ เจตนจิตร์
ฌาปนกิจแม่สุดตา คำตน
ฌาปนกิจพ่อสุเทพ เรืองวงษ์งาม
ฌาปนกิจพ่อสุชิน ธานีตระกูล
ฌาปนกิจพ่อพ่อถวิล พันธุเมฆ
ฌาปนกิจแม่สุนันท์ กมลรัตนกุล
ฌาปนกิจแม่ทองเกรียวโรจรัตน์
ฌาปนกิจพ่อแช่ม ชีวระ
ฌาปนกิจพ่อกัน ศรีขาว
ฌาปนกิจพ่อเอื้อน กล้ากสิกิจ
ฌาปนกิจพ่อหวั่น สิทธิการ
ฌาปนกิจแม่เอื้อน วัฒนกสิกรรม
ฌาปนกิจแม่แสวง ทองคำขาว
ฌาปนกิจพ่อสมชาย ประสิทธิ์
ฌาปนกิจพ่อวิสูตร สัมพันธ์อภัย
ฌาปนกิจพ่อชิ้น บุญสุวรรณ์
ฌาปนกิจแม่พยูร ภูกระโดน