เมนู
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin
รางวัลที่เราได้รับ
ต้นแบบดนตรีไทยปี๖๒
โรงเรียนคุณภาพตำบล
สวดมนต์ตัวแทนจังหวัด๖๑
ชิงชนะเลิศศรทอง๖๑
ชนะเลิศศิลปหัตถฯพะเยา๖๑
รอบรองชนะเลิศศรทอง๖๑
นร.รางวัลพระราชทาน๖๑
รับโล่ดนตรีไทย๑๐๐%ปี๖๑
รับตราพรท.บ้านวิทย์๖๑
ผบ.ลูกเสือดีเด่น๖๑
ดนตรีไทยม.นเรศวร๖๑
ผลรับตราพรท.บ้านวิทย์๖๑
อย.น้อยระดับดีมาก๖๑
NT.๖๑สูงกว่าประเทศ
O-net๖๑สูงกว่าประเทศ
นร.รางวัลพระราชทาน๖๑
รับป้ายอาหารสะอาด๖๑
ต้นแบบดนตรีไทยปี๖๑
ดนตรีไทย ๑๐๐%ปี๖๑
รางวัลเด็กประพฤติดีฯ๖๑
รางวัลสุดยอดครูดีปี๖๐
ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น๖๑
ครูดีไม่มีอบายมุขปีก.ศ.๖๐
ผู้สมควรได้รับฯจังหวัด
เด็กเยาวชนดีเด่น๖๑
ร.ร.O-NETสูงปีก.ศ.๖๐
ร.ร.คุณธรรมสพฐ.เขตฯปี๖๐
สุขาภิบาลอาหารปี๖๐
ศิลปหัตถฯกำแพงฯปี๖๐
พอเพียงระดับประเทศ๒๙พย.๖๐
ผอ.รับรางวัลครูขวัญศิษย์๖๐
เยาวชนดีเด่น๖๐
ผลศิลปหัตถฯเขต๖๐
โล่ชนะเลิศคุณธรรมจ.๖๐
รับโล่แนะแนวดีเด่น๖๐
รับโล่มจร.ประเทศ๖๐
ครูดีปูชนียบุคคลปี๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
นำเสนอคุณธรรมปี๖๐
ดนตรีม.นเรศวรปี๖๐
ประกาศรางวัลครูเจ้าฟ้า๖๐
สวดมนต์ระดับประเทศ๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
รางวัลชนะเลิศกีฬากลุ่มปี๖๐
ครูธัญณัฐรับรางวัล๖๐
ประกาศครูเจ้าฟ้าจังหวัดปี๖๐
ศิลปหัตถฯลำปางปี๕๙
พอเพียงระดับประเทศปี๕๙
รับโล่วัฒนคุณาธรปี๕๙
อย.น้อยปี๕๙
ดนตรีดีเด่น๕๙ปีที่๓
ดนตรีไทยม.นเรศวร๕๙
อนุบาลปลอดโรค๕๘
ดนตรีดีเด่นทางวัฒนธรรม๕๙
ชนะเลิศลายมือสวย๘มีค.๕๙
MOEawards๗มีค.๕๙
รับโล่วันครูปี๕๙
ชิงชนะเลิศศรทอง๙ม.ค.๕๙
เด็กเยาวชนดีเด่นปี๕๙
ศิลปหัตถฯพิษณุโลก๕๘
ผลแข่งศิลปหัตถฯเขตฯ๕๘
เศรษฐกิจพอเพียง๕๘
รับตราพระราชทาน๕๘
รับถ้วยพระราชทานฯปี๕๘
แชมป์ฟุตบอลหนองไผ่๕๘
ชนะเลิศดีเด่นดนตรีไทย๕๘
แข่งสรภัญญะภาคปี๕๘
ลูกเสือต้นแบบปี๕๘
รับเกียรติบัตรศีลห้าปี๕๘
แข่งสวดมนต์สรภัญญะปี๕๘
แข่งวิชาภาคเหนือจ.แพร่๕๗
ครูยารับโล่พ.ย.๕๗
รับโล่ดนตรีไทยดีเด่น๕๗
แข่งวิชาการระดับเขตฯ๕๗
ท่องพุทธวจนระดับเขตปี๕๗
ดนตรีไทยเพื่อความมั่นคง๕๗
วิชาการภาคเหนือเพชรบูรณ์ปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับภาคปี๕๖
แข่งวิชาการระดับเขตฯปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับเขตฯปี๕๖
ระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่ปี๕๕
ชิงชนะเลิศวิทยุการบินปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๔
ผลวิชาการที่เชียงรายปี๕๓
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๓
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ค่ายเยาวชนพอเพียง๖๓
ป.๓สอบNT๔มี.ค.๖๓
หนูดีดีสมวัย๖๒
กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา๖๒
กิจกรรมห้องสมุด๖๒
ฝึกสมาธิต้นชั่วโมง๖๒
อบรมส่งเสริมสุขภาพนร.๖๒
วันภาษาไทยปี๒๕๖๒
ทำหนังสือเล่มเล็ก๖๒
วันสุนทร(ภู่)๖๒
ป.๖ทำขนมสาคู๖๒
อบรมส่งน้ำชลประทาน
ภาษาไทยของเรา๖๒
อบรมคุ้มครองผู้บริโภค๖๒
พระสอนศีลธรรมปีก.ศ.๖๒
บวชเณรฤดูร้อนเมษายน๖๒
อบรมดนตรี๒๕-๒๗มีค.๖๒
ป.๓สอบNT.๖มี.ค.๖๒
ค่ายคนดีของแผ่นดิน๖๒
แนะแนวศึกษาต่อปี๖๒
สอบอ่านเขียนป.๑
ประชุมสภาเด็กอบต.ก.พ.๖๒
สอบO-netปีก.ศ.๖๑
ตำรวจโรงเรียนมค.๖๒
อบรมจัดการขยะอบต.๖๒
ติวO-NETปีก.ศ.๖๑
สร้างจิตสำนึก๖๑
ร่วมกิจกรรมกีฬาตว.๖๑
ค่ายคุณธรรมพอเพียง๖๑
สัปดาห์ห้องสมุด๖๑
อบรมดนตรีไทย๑๐๐%
วันภาษาไทย๖๑
ขยายผลพอเพียง๖๑
พอเพียงเชียงใหม่๖๑
อบรมค่ายคุณธรรม๖๑
พัฒนาวอลเลย์บอล๖๑
พัฒนานักฟุตบอล๖๑
กระโดดเชือก๖๑
ประดิษฐ์ดอกไม้๖๑
ค่ายกีฬาฟุตบอลมี.ค.๖๑
ค่ายดนตรีก.พ.๖๑
อบรมคุณธรรมก.พ.๖๑
ร่วมงานวิชาการต.ว.๖๑
อบรม อย.น้อย๖๐
ติวO-netสิงหา๖๐
วันภาษาไทนปี๖๐
ค่ายอังกฤษป.๖ปี๖๐
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๐
อบรมคุณธรรมหูช้าง๖๐
วันสุนทร(ภู่)๖๐
ฟุตบอลJAS&3BBปี๖๐
วันภาษาไทย๖๐