เมนู
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin
รางวัลที่เราได้รับ
ดนตรีไทย ๑๐๐%ปี๖๑
รางวัลเด็กประพฤติดีฯ๖๑
รางวัลสุดยอดครูดีปี๖๐
ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น๖๑
ครูดีไม่มีอบายมุขปีก.ศ.๖๐
ผู้สมควรได้รับฯจังหวัด
เด็กเยาวชนดีเด่น๖๑
ร.ร.O-NETสูงปีก.ศ.๖๐
ร.ร.คุณธรรมสพฐ.เขตฯปี๖๐
สุขาภิบาลอาหารปี๖๐
ศิลปหัตถฯกำแพงฯปี๖๐
พอเพียงระดับประเทศ๒๙พย.๖๐
ผอ.รับรางวัลครูขวัญศิษย์๖๐
เยาวชนดีเด่น๖๐
ผลศิลปหัตถฯเขต๖๐
โล่ชนะเลิศคุณธรรมจ.๖๐
รับโล่แนะแนวดีเด่น๖๐
รับโล่มจร.ประเทศ๖๐
ครูดีปูชนียบุคคลปี๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
นำเสนอคุณธรรมปี๖๐
ดนตรีม.นเรศวรปี๖๐
ประกาศรางวัลครูเจ้าฟ้า๖๐
สวดมนต์ระดับประเทศ๖๐
ชนะเลิศสวดมนต์ภาค๓ปี๖๐
รางวัลชนะเลิศกีฬากลุ่มปี๖๐
ครูธัญณัฐรับรางวัล๖๐
ประกาศครูเจ้าฟ้าจังหวัดปี๖๐
ศิลปหัตถฯลำปางปี๕๙
พอเพียงระดับประเทศปี๕๙
รับโล่วัฒนคุณาธรปี๕๙
อย.น้อยปี๕๙
ดนตรีดีเด่น๕๙ปีที่๓
ดนตรีไทยม.นเรศวร๕๙
อนุบาลปลอดโรค๕๘
ดนตรีดีเด่นทางวัฒนธรรม๕๙
ชนะเลิศลายมือสวย๘มีค.๕๙
MOEawards๗มีค.๕๙
รับโล่วันครูปี๕๙
ชิงชนะเลิศศรทอง๙ม.ค.๕๙
เด็กเยาวชนดีเด่นปี๕๙
ศิลปหัตถฯพิษณุโลก๕๘
ผลแข่งศิลปหัตถฯเขตฯ๕๘
เศรษฐกิจพอเพียง๕๘
รับตราพระราชทาน๕๘
รับถ้วยพระราชทานฯปี๕๘
แชมป์ฟุตบอลหนองไผ่๕๘
ชนะเลิศดีเด่นดนตรีไทย๕๘
แข่งสรภัญญะภาคปี๕๘
ลูกเสือต้นแบบปี๕๘
รับเกียรติบัตรศีลห้าปี๕๘
แข่งสวดมนต์สรภัญญะปี๕๘
แข่งวิชาภาคเหนือจ.แพร่๕๗
ครูยารับโล่พ.ย.๕๗
รับโล่ดนตรีไทยดีเด่น๕๗
แข่งวิชาการระดับเขตฯ๕๗
ท่องพุทธวจนระดับเขตปี๕๗
วิชาการภาคเหนือเพชรบูรณ์ปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับภาคปี๕๖
แข่งวิชาการระดับเขตฯปี๕๖
ท่องพุทธวจนระดับเขตฯปี๕๖
ระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่ปี๕๕
ชิงชนะเลิศวิทยุการบินปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๔
ผลวิชาการที่เชียงรายปี๕๓
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๓
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ค่ายดนตรีก.พ.๖๑
อบรมคุณธรรมก.พ.๖๑
ร่วมงานวิชาการต.ว.๖๑
อบรม อย.น้อย๖๐
ติวO-netสิงหา๖๐
วันภาษาไทนปี๖๐
ค่ายอังกฤษป.๖ปี๖๐
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๐
อบรมคุณธรรมหูช้าง๖๐
วันสุนทร(ภู่)๖๐
ฟุตบอลJAS&3BBปี๖๐
วันภาษาไทย๖๐
วันสหกรณ์๖๐
จัดทำถวายดอกไม้จันท์๖๐
อบรมพอเพียงนักเรียน๖๐
ค่ายปิดภาคเรียน๖๐
งานอาชีพลูกชุบเมษา๖๐
อบรมใช้พลังงาน๒๘ก.พ.๖๐
ร่วมเปิดรั้วตลุกดู่วิทยาคม๖๐
ค่ายคุณธรรมอบต.๖๐
อบรมจับผ้า๖๐
กิจกรรมปีใหม่๖๐
ครูแดร์ภาค๑/๒๕๕๙
ค่ายเยาวชนคนดี๕๙
งานฝีมือต.ค.๕๙
ค่ายฟุตบอลต.ค.๕๙
ดูงานเห็ด๒๒ก.ย.๕๙
อบรมฟุตซอล๕๙
สวดมนต์,สมาธิเข้าพรรษา๕๙
ทำน้ำยามะกรูดล้างจาน
วันอาเซียน๘ส.ค.๕๙
วันภาษาไทย๒๙ก.ค.๕๙
ป.๑มะละกอกล้วยส้ม๕๙
จิตอาสา ปี๕๙
อบรมคุณภาพชีวิตมิ.ย.๔๙
BBLปี๔๙
ลดเรียนเพิ่มรู้ ปี๔๙
อบรมลายมือสวยมีค.๕๙
จบปีก.ศ.๕๘เมื่อมีค.๕๙
ชนะเลิศลายมือสวย๘มีค.๕๙
เปิดบ้านกลุ่มร.ร.๓มีค.๕๙
อบรมดนตรีไทยม.รามฯปี๕๙
เปิดรั้วร.ร.ตลุกดู่วิทยาคมปี๕๙
ค่ายอังกฤษo-netปี๕๙
กิจกรรมสร้างสุขปี๕๙
วันสันติภาพสากลปี๕๘
ค่านิยม๑๒ประการปี๕๘
วันภาษาไทยปี๕๘
กิจกรรมBBLปี๕๘
ป.๖ทัศนศึกษาปี๕๘
วันสุนทร(ภู่)ปี๕๘
วันต่อต้านยาเสพติด๕๘
ศน.ประเมินการอ่านปี๕๘
ครูภาษาต่างประเทศพ.ค.๕๘
เปิดเรียนวันแรกปีก.ศ.๕๘
อบรมร้องเพลงไทย๕๘
อบรมศาสนธรรมเมษา๕๘
อบรมEnglishเมษา๕๘
มอบป.พ.๑ป.๖มีนา๕๘
เรียนจากQ.R.code๕๘
กิจกรรมอนุบาล ปี๕๘-๖๑
กิจกรรมเรียนรู้ก.พ.๖๑
เรียนรู้นอกสถานที่ปี๖๑
พัฒนาผู้ปกครองปฐมวัย๖๐
ประเมินอนุบาล๖มีนาคม๖๐
อนุบาลเรียนรู้นอกสถานที่ ปี๖๐
นิทรรศการเขต๒วิทย์๒๘ก.ค.๕๙
บ้านวิทย์ปี๕๙
อนุบาลปลอดโรค๕๘
บ้านวิทย์หลากหลาย๕๘
สนุกกับฟองสบู่ ปี๕๙
เรียนรู้นอกสถานที่ ปี๕๙
รับตราพระราชทาน๕๘
ท่องโลกเวลาปี๕๘
การเกิดก๊าซคาร์บอนฯปี๕๘
ลูกโป่งพองโตเองได้ปี๕๘
อินดิเคเตอร์จากพืชปี๕๘
เมล็ดพืชเต้นระบำปี๕๘
เรียนรู้นอกสถานที่ปี๕๘
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ลอยกระทงอนุบาล๕๗
หุ่นสายเพื่อเรียนรู้ของเรา
งานช้อบของดีอุทัย๖๑
หุ่นสายไปหุ่นโลกปี๖๐
หุ่นสายบุญเดือน๓ปี๖๐
เทศกาลหุ่นโคราชปี๖๐
หุ่นสายบุญเดือน๓ปี๕๙
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๗
หุ่นสายถวายพระพรปี๕๖
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๖
พอเพียงกับหุ่นสาย,มิย.๕๖
เปิดตัวหุ่นสายกับเด็กๆส.ค.๕๖
ไปแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ทัศนศึกษาเมืองกำแพง๖๐
ทัศนศึกษาพระเมรุมาศ๖๐
ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด๖๐
ทัศนศึกษาอุทัยธานี๖๐
ทัศนศึกษาพิษณุโลก๖๐
คุ้งกระเบนจ.จันทบุรี๑๘มี.ค.๖๐
บึงฉวาก,สวนนก๑๖มี.ค.๖๐
เที่ยวอุทัย๒๐กค.๕๙
ป.๖นครปฐม๒๒กค.๕๙
เรียนรู้ใต้ต้นสาระ๑๕กค.๕๙
เมืองอู่ไท๒๒มิ.ย.๕๙
บึงฉวาก๙ต.ค.๕๘
ไปแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
สวนนกชัยนาทต.ค.๕๗
ป.๖/กลุ่มฯไปอยุธยา๒๐มิ.ย.๕๗
ท้ศนศึกษาหุบป่าตาด๕๗
ท้ศนศึกษาอยุธยากย.๕๖
ป.๖ไปสัปดาห์วิทย์๑๘ส.ค.๕๖
ทัศนศึกษาเพชรบุรีพ.ย.๕๕
เรียนรู้สวนนกชัยนาทตุลา๕๕
ป.๖ศึกษาสวนสัตว์และทะเล๕๕
ทัศนศึกษาทางทะเล๕๕
ดูงานเกษตรที่ว.เกษตรฯ
อบรมกัดกระจก-กรอบรูป
เรียนรู้การตัดขวดน้ำ
พิพิธภัณฑ์วิทย์และชลบุรี
ไปแหล่งเรียนรู้สิงห์บุรี
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เที่ยววัดปฏิบัติธรรมวัดท่าซุง
ทัศนศึกษาบึงฉวาก สุพรรณฯ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปรับสวนหย่อมเพื่อเรียนรู้๕๙
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตุลา๕๓
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
สวนพุทธศาสตร์
สวนหย่อมระบบนิเวศ
สวนสมุนไพรไทย
สวนศิลปศึกษา
สวนภาษาอังกฤษ
สวนอนุบาล
สวนวิทย์/คณิตศาสตร์
ห้องสมุด
ห้องคณิตศาสตร์
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับทุนหลวงพ่อก.พ.๖๑
รับทุนนพดลก.พ.๖๑
บริการสุขภาพก.พ.๖๑
มูลนิธิJan&Oscarช่วยนร.๖๑
บริการสุขภาพพ.ย.๖๐
บริการสุขภาพสค.๖๐
มูลนิธิJan&Oscarช่วยนร.๖๐
บริการสุขภาพกค.๖๐
ตรวจอาหารกลางวันปี๖๐
JAS&3BBช่วยนร.ปี๖๐
ประชุมนร.ทุนสวิตฯปี๖๐
รับทุนพัฒนาสังคมฯปี๖๐
รับทุนเจ้าคณะจังหวัดปี๖๐
ทันตสุขภาพ๑๐พ.ย.๕๙
สร้างที่แปรงฟัน,ให้ทุน๕๙
บริการสุขภาพ๑๗ส.ค.๕๙
รับ๓๒ทุนวันแม่๕๙
มอบกระเป๋า๒๘ก.ค.๕๙
รับทุนพัฒนาสังคมฯปี๕๙
บริการสุขภาพ๒๘มิ.ย.๕๙
บริการสุขภาพ๗มิ.ย.๕๙
มอบเครื่องกรองน้ำพ.ค.๕๙
ธ.ออมสินมอบทุน๓มีค.๕๙
เยี่ยมบ้านม.ค.๕๙
รับทุนวันแม่๕๘
รับทุน๒ทุนส.ค.๕๘
บริการสุขภาพสิงหา๕๘
บริการทันตะ๒๒ก.ค.๕๘
มอบทุนรอบแรกปี๕๘
รับทุนกาชาดมิ.ย.๕๘
บริการสุขภาพมิ.ย.๕๘
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ซ่อมประธานนักเรียนปี๖๐
เลือกประธานนักเรียนปี๖๐
เลือกประธานนักเรียนปี๕๙
เลือกประธานนักเรียนปี๕๘
เลือกประธานนักเรียนปี๕๗
กิจกรรมพัฒนาครู
ผอ.อบรมรัตนโกสินทร์๖๑
ครูยา,ครูแก้วอบรมวิจัย๖๑
ครูสมศักดิ์อบรมการเงิน๖๑
ครูยา,แก้วประชุมเด็กพอเพียง๖๐
ผอ.ดูงานพระราชดำริก.ย.๖๐
ผอ.อบรมประกัน๖๐
ผอ.อบรมสร้างสื่อ๖๐
ผอ.,ครูน้อยอบรมคุณธรรม๖๐
ครูน้อยดูงานก.ค.๖๐
ครูกาญดูงานมิ.ย.๖๐
ครูกาญครูอิ๋วปฐมวัยปี๖๐
ครูยาครูแก้วโปรแกรมอ่านปี๖๐
ครูกำชัยอบรมDLITปี๖๐
อบรมร.ร.คุณธรรม๖๐
ครูทำดอกไม้จันทน์
ครูแก้วอบรมSTEMปี๖๐
อบรมPLCปี๖๐
ครูสา,ครูปัดอบรมอาหาร๖๐
ครูกาญอบรมปฐมวัย๒๖ก.พ.๖๐
ครูแก้วอบรมสารสนเทศก.พ.๖๐
วันครูปี๒๕๖๐
ดูปลอดขยะ๒๖ก.ย.๕๙
ดูงานทัพหมัน๒๑ก.ย.๕๙
อบรมร.ร.สุจริต๑๖ส.ค.๕๙
อบรมครูปฐมวัย๒๓กค.๕๙
ครูยา,ศรีแก้วอบรม๔กค.๕๙
ครูสมศักดิ์,ครูแมวอบรม๕๙
ครูกาญอบรม๓ก.ค.๕๙
ผอ.อบรมเชี่ยวชาญมิ.ย.๕๙
วันครูปี๕๙
อบรมDLIT๕๘
ครูปฐมวัยอบรมภาษา๕๘
อบรมครูที่เชียงใหม่๕๘
อบรมครูอนุบาลปี๕๘
อบรมคัดกรองเด็กLDปี๕๘
คณะครูอบรมBBLปี๕๘
ครูน้อย&ครูสุอบรมBBLปี๕๘
ผ.อ.พัฒนาฯพ.ค.๕๘
ครูอบรมครูอนุบาลพ.ค.๕๘
ครูอบรมผบ.ลูกเสือเม.ย.๕๘
กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน
ต้นกล้าเลี้ยงไอสกรีม๑๖มี.ค.๖๑
เปิดบ้าน&ประชุม๑๔มี.ค.๖๑
เลี้ยงหมูกระทะ๙มี.ค.๖๑
มอบหนังสือ๙มี.ค.๖๑
ครูแมวเลี้ยงอาหาร,หวานเย็น๖๑
คุณศิริพรมอบจักรยาน๖๑
รักษ์โลกกับอบต.๖๑
นิทรรศการ สกสค.๖๑
มอบเสื้อฟุตบอล๖๑
มอบลูกฟุตบอล๖๑
ผ้าป่ารับปีใหม่๖๑
นำเสนอพอเพียงธ.ค.๖๐
สอบภารโรง๑ธ.ค.๖๐
น้องกูเกิ้ลเลี้ยงอาหาร๖๐
รับสมัครภารโรง๖๐
ประเมินนร.รางวัลพรท.๖๐
คณะนิเทศ๑๑พ.ย.๖๐
ลอยกระทง๖๐
วันสันติภาพสากล๖๐
ประเมินร.ร.สุจริตก.ย.๖๐
นิเทศเรียนร่วม๖๐
ประเมินพิการเรียนร่วม๖๐
ประเมินอาหาร,นม๖๐
วันแม่๖๐
ประเมินอย.น้อย๖๐
ถวายความเคารพ๖๐
กิจกรรมไมโล๖๐
นมโรงเรียน๒๐ก.ค.๖๐
เลี้ยงไอสกรีมโดยคุณสนั่น
ร่วมทำดอกไม้จันทน์
ปลูกต้นไม้ศธ.๖๐
บ้านต้นแบบไม่ขายเสียงก.ค.๖๐
วันต้านยาเสพติดโลก๖๐
เลี้ยงไอศกรีม๒๒มิ.ย.๖๐
big bike๑๑มิ.ย.๖๐
พ่นหมอกควัน๕มิ.ย.๖๐
รับประเมินเปิดเรียน๑/๖๐
ต้นกล้าให้เครื่องตัดเมษา๖๐
มอบวุฒิบัตรจบป.๖ปีก.ศ.๕๙
ต้นข้าวและต้นกล้าเลี้ยงอาหาร
คุณเชิด&ครอบครัวแก้วการไร่เลี้ยงฯ
เปิดบ้านวิชาการ๖๐
กตปน.เขต๒ประเมิน๖๐
เลี้ยงหมูกระทะปี๖๐
การแสดงบุญเดือน๓ปี๖๐
คุณวิบูลย์,คณะเลี้ยงมอบทุน๖๐
ผอ.สกสค.มาเยี่ยม๑๗มค.๖๐
ประเมินร.ร.คุณธรรมจ.๙มค.๖๐
นำเสนอร.ร.พอเพียง
ทำบุญสิ้นปีผ้าป่าร.ร.๕๙
คุณองศ์อินทร์เลี้ยง๒๓ธ.ค.๕๙
ประเมินครูเจ้าฟ้าระดับจ.ธ.ค.๕๙
Apache MCแจกธ.ค.๕๙
ต้นกล้าเลี้ยงอาหารพย.๕๙
รวมพลังภัคดี๒๒พย.๕๙
ลอยกระทง๔๙
ศน.มานิเทศ๑๑พ.ย.๕๙
นำเสนอbestประเทศ๕๙
น้อมลำรึกตุลา๕๙
เทโวท่าชะอมปี๔๙
คุณซัวเลี้ยงอาหารปี๔๙
ติดหม้อแปลงไฟปี๔๙
บริจาคปี๔๙
พอเพียง๓๐ส.ค.๕๙
วันแม่๕๙
ประชามติรัฐธรรมนูญ๕๙
เจาะบ่อ๕ก.ค.๕๙
ปลูกป่า,ปล่อยปลามิ.ย.๕๙
ถวายพระพรครองราช๗๐ฯ
ต้นกล้าเลี้ยงอาหาร๕๙
ประชุมกลุ่ม๑๕มีค.๕๙
MOEawards๗มีค.๕๙
ทหารมาเยี่ยม๓มีค.๕๙
รับอ.กตปน.๑มีค.๕๙
รับผู้ว่าฯ๑๒ก.พ.๕๙
เลี้ยงหมูกะทะก.พ.๕๙
รับสารานุกรมฯมค.๕๙
เลี้ยงไอศกรีมมค.๕๙
ผ้าป่าก.ศ.รับ๕๙
Bike for Dad
ลอยกระทง๒๕พย.๕๘
นักศึกษาให้ความรู้พย.๕๘
รับคณะสพป.อน.๒พย.๕๘
ประชุมกลุ่มร.ร.๑๓พ.ย.๕๘
ดูงานก.ศท้องถิ่น๕๘
ประเมินร.ร.สีขาว๕๘
ติดตั้งทีวีและคอมฯ๕๘
ติดตั้งระบบไฟฟ้า๕๘
คุณซัวเลี้ยงอาหาร๕๘
เศรษฐกิจพอเพียง๕๘
ซื้อโต๊ะม้านั่ง๕๘
ถวายพระพรส.ค.๕๘
รับประเมินส.ค.ปี๕๘
ทำบุญฉลองถ้วยปี๕๘
รับพระราชทานฯปี๕๘
มอบพัดลม_นยว.รุ่น๑๐
คณะเยี่ยมเปิดเทอม๕๘
มอบพัดลมพ.ค.๕๘
พ่อป๋องเลี้ยงอาหาร๕๘(๒)
ชนะเลิศดีเด่นดนตรีไทย๕๘
เลี้ยงก่อนปิดมีนา๕๘
เปิดบ้านวิชาการ๕๘
บริการตัดผมปี๕๘
พ่อป๋องเลี้ยงอาหาร๕๘
ทำถนนคอนกรีตปี๕๘
สตน.มกราคม๕๘
ผ้าป่ารับปีใหม่๒๕๕๘
วิถีพุทธ/คุณธรรม/จริยธรรม
หล่อพระ๑๘ก.พ.๖๑
สอบธรรมศึกษาปี๖๐
เทโวฯปี๖๐
ตอบปัญหาศีลธรรม๖๐
อบรมคุณธรรมหูช้าง๖๐
ถวายเทียนพรรษาปี๖๐
นิเทศร.ร.คุณธรรมมิ.ย.๖๐
สรภัญญะประเทศปี๖๐
สรภัญญะภาคปี๖๐ชัยนาท
แข่งสรภัญญะปี๖๐
สอบธรรมศึกษาปี๕๙
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๙
แข่งสรภัญญะปี๕๙ลพบุรี
ฟังเทศน์มหาชาติปี๕๘
ตอบปัญหาศิลธรรมปี๕๘
แข่งสรภัญญะภาคปี๕๘
รับเกียรติบัตรศีลห้าปี๕๘
แข่งสวดมนต์สรภัญญะปี๕๘
อาคารสถานที่
สร้างที่จอดรถมีนาคม๕๙
ติดตั้งระบบประปาปี๕๙
ต่อเติมอเนกประสงค์ปี๕๙
สร้างอาคาร๑๐๕ปีงบ๕๙
สร้างถังประปาพ.ย.๕๘
ซ่อมอาคาร๑๐๓พ.ย.๕๘

อ่านพระไตปิฎก

เทียนพรรษาทุกปี
ถวายเทียนพรรษาปี๖๐
ถวายเทียนพรรษาปี๕๙
ถวายเทียนพรรษาปี๕๘
เทียนพรรษาทุกปี
ถวายเทียนพรรษาปี๕๗
ถวายเทียนพรรษาปี๕๖
ถวายเทียนพรรษาปี๕๕
ถวายเทียนพรรษา๓วัดปี๕๔
ถวายเทียน๓วัดปี๕๓
ถวายเทียนปี๕๒
กิจกรรมลูกเสือ
ค่ายลูกเสือสำรองปี๖๑
ค่ายลูกเสือสามัญปี๖๑
วันวชิราวุธ ปี๖๐
เฉลิมพระชนมพรรษาปี๖๐
วันสถาปนาลูกเสือปี๖๐
ค่ายลูกเสือสามัญ,สำรองปี๖๐
วันสถาปนาลูกเสือปี๕๙
ลูกเสือสำรองปี๕๙
ค่ายลูกเสือสามัญปี๕๙
วันวชิราวุธปี๕๘
ลูกเสือต้นแบบปี๕๘
ค่ายลูกเสือสำรองปี๕๘
ค่ายลูกเสือสามัญปี๕๘
บำเพ็ญประโยชน์๑๐ก.ค.๕๗

การแข่งขันวิชาการของเรา
ศิลปหัตถฯกำแพงฯปี๖๐
ศิลปหัตถฯเขตฯปี๖๐
ศิลปหัตถฯกลุ่มปี๖๐
ศิลปหัตถฯลำปาง๕๙
ศิลปหัตถฯเขตฯ๕๙
ศิลปหัตถฯกลุ่ม๕๙
ศิลปหัตถฯพิษณุโลก๕๘
ผลแข่งศิลปหัตถฯเขตฯ๕๘
แข่งศิลปหัตถฯเขตฯ๕๘
แข่งศิลปหัตถฯกลุ้ม๕๘
ไหว้ครูประจำปี
ไหว้ครูประจำปี๖๐
ไหว้ครูดนตรี๒๙ธ.ค.๕๙
ไหว้ครูประจำปี๕๙
ไหว้ครูดนตรี๑๕พย.๕๘
ไหว้ครูประจำปี๒๕๕๘
ไหว้ครูดนตรี๒๙มีนา๕๘
วิทยากรท้องถิ่น
วิทยากรสารเคมี(ครูหน่อง)
วิทยากรสานพัด(จ่าสี)
วิทยากรดนตรีไทย(ลุงนี)
กีฬาทุกประเภท
แชมป์กีฬาวิชาการต.ว.ปี๖๑
ฟุตซอลงานวัดปี๖๑
กีฬากลุ่มโรงเรียนปี๖๐
ค่ายกีฬาฟุตบอลปี๖๐
กีฬาสี ปี๖๐
ที่๓วอลเลย์วิทยุการบินจ.๖๐
ชิงชนะเลิศวอลเลย์หญิงจ.ปี๖๐
ฟุตบอลครุศาสตร์คัพปี๖๐
กีฬากลุ่มปีก.ศ.๕๙
กีฬาสีปี๕๙
วิทยุการบินปี๕๙
กีฬากลุ่มโรงเรียนปี๕๙
กีฬาสีปี๕๘
แชมป์ฟุตบอลหนองไผ่๕๘
วันเด็กแต่ละปีค่ะ
วันเด็กปี๒๕๖๑
วันเด็กปี๒๕๖๐
วันเด็กปี๒๕๕๙
เด็กเยาวชนดีเด่นปี๕๙
วันเด็กปีพ.ศ.๒๕๕๘
วันเด็กแต่ละปีค่ะ
วันเด็กปีพ.ศ.๒๕๕๗
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๕
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๒
ประชุมกรรมการฯและผู้ปกครอง
เปิดบ้าน&ประชุม๑๔มี.ค.๖๑
ประชุมคณะครู๑ธค.๖๐
ประชุมกรรมการ๒๕เม.ย.๖๐
ประชุมครู๒๘ก.พ.๖๐
ประชุมกรรมการและครู๗ตค.๕๙
ประชุมผู้ปกครอง๑๔มี.ค.๕๙
ประชุมกก.,ภาคี๒๙ก.พ.๕๘
ประชุมกรรมการ๒๙ต.ค.๕๘
ประชุมผู้ปกครอง๑๐มี.ค.๕๘
....โรงเรียนบ้านท่าชะอม โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็กๆก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคน ชอบมาโรงเรียน.................
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

เลี้ยงไอศกรีมโดยเด็กชายณัฐพนธ์ เมืองจันทร์(ต้นกล้า) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เด็กชายณัฐพนธ์ เมืองจันทร์(ต้นกล้า) เลี้ยงไอศกรีมนักเรียนทุกคน เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพเด็กชายณัฐพนธ์ เมืองจันทร์(ต้นกล้า)แจกไอสกรีม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

เปิดบ้านวิชาการ และประชุมผู้ปกครอง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ณ ห้องประชุม อาคารเมตตา โรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพการประชุมผู้ปกครอง
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อ่านพระไตรปิฎกโดยเด็กชายพัชรพล ศาลาศักดิ์ (แบงค์)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ร่วมกับสาธุชนพุทธบริษัท วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม)จัดโครงการให้นักเรียนได้อ่านพระไตรปิฎก ซึ่งรวบรวมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยอ่านให้สาธุชนที่ไปทำบุญในวันพระ(วันธรรมสวนะ)ได้ฟัง และมีผู้จิตศรัทธามอบทุนให้นักเรียน เริ่มอ่านมาตั้งแต่วันพระที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ครั้งหลังสุดอ่านเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ

ภาพนี้อ่านพระไตรปิฎก โดยเด็กชายพัชรพล ศาลาศักดิ์ (แบงค์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

เลี้ยงอาหาร(หมูกระทะ) ขอบคุณนักเรียน ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม จัดเลี้ยงขอบคุณนักเรียนให้กับ ทุกคน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการขอบคุณนักเรียนที่ได้ช่วยเหลืองานของโรงเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นกิจกรรมสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมเลือน มีภาพให้ชมค่ะ

ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีไทย ๑๐๐% ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% ปี ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีภาพให้ชมค่ะ


ดนตรีไทย ๑๐๐%
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณอุบลพันธุ์ บุญมาก มอบหนังสือให้โรงเรียน ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
คุณอุบลพันธุ์ บุญมาก มอบหนังสือสำหรับอ่านเสริมและซีดี นิทาน สำหรับใช้ในห้องสมุด ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ มีภาพให้ชมค่ะ


มอบหนังสือและซีดีนิทาน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณพ่อบุญธรรม เฟื้อแก้ว ๓,๔,๘ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำวงดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณพ่อบุญธรรม เฟื้อแก้ว ที่บ้านถนนใหม่และวัดตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓,๔,๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


แตรวงมอญโรงเรียนบ้านท่าชะอม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานพระราชทานเพลิงคุณแม่อำนวย สงวนรัตน์ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำวงดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและแตรวงไปบรรเลงในงานพระราชทานเพลิงคุณแม่อำนวย สงวนรัตน์ ที่บ้านทุ่งโพและวัดทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


ปี่พาทย์มอญโรงเรียนบ้านท่าชะอม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่ประยูร บุตรสิงห์ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำวงดนตรีไทยปี่พาทย์มอญและแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่ประยูร บุตรสิงห์ ที่บ้านบึงแห้งและวัดบึงแห้ง ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


แตรวงโรงเรียนบ้านท่าชะอม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์ เลี้ยงอาหารและหวานเย็นนักเรียน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์ เลี้ยงอาหารและหวานเย็นนักเรียน ทุกคน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ มีภาพให้ชมค่ะ


คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์ เลี้ยงอาหารและหวานเย็น
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

กิจกรรมการเรียนรู้อนุบาลโรงเรียนบ้านท่าชะอม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรมการเรียนรู้อนุบาลโรงเรียนบ้านท่าชะอม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


อ้าปากกว้างๆทั้งหุ่นทั้งคน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณศิริพร วิชชัยภูมิ มอบจักรยานอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงไอศกรีม ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คุณศิริพร วิชชัยภูมิ มอบจักรยานจำนวน ๑๐ คัน มอบให้นักเรียน ๘ คันและให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม ๒ คัน อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียนทุกคน เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ มีภาพให้ชมค่ะ

มอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงไอศกรีม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

รับทุนหลวงพ่อพระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ปี๒๕๖๑
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชะอม เด็กชายพงศ์ศิริ ดีโอด และ เด็กชายวันชนะ กีตา และเด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลศรี เข้ารับทุนการศึกษาหลวงพ่อพระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ปี๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง มีภาพให้ชมค่ะ

เด็กชายพงศ์ศิริ ดีโอด และ เด็กชายวันชนะ กีตา และเด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลศรีรับคนละทุน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ค่ายดนตรีโรงเรียนบ้านท่าชะอม ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมเข้าค่ายดนตรีโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพค่ายดนตรีโรงเรียนบ้านท่าชะอม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณครูยา และคุณครูแก้ว อบรม การเขียนวิจัย ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คุณครูธัญณัฐ เหล่าเที่ยงและคุณครูธนาเนตร อยู่เย็น ครูโรงเรียนบ้านท่าชะอม เข้ารับการอบรมการเขียนวิจัย โดย สพป.อุทัยธานี เขต๒ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อทัยธานี เขต๒ มีภาพให้ชมค่ะ

ภาพผู้เข้าร่วมอบรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อบรมคุณธรรม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม จัดอบรมคุณธรรมและเงินทองของมีค่า ให้กับนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ

ภาพนี้พระอาจารย์ให้ความรู้
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณพ่อหมื่น มนถี ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำวงดนตรีไทยเครื่องมอญและแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณพ่อหมื่น มนถี ที่บ้านดงขมิ้น-เนินพยอมและวัดห้วยขานาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เมื่อ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


ปี่พาทย์มอญโรงเรียนบ้านท่าชะอม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

หล่อพระและรับของแจก ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม นำนักเรียน ร่วมบุญหล่อพระ และรับแจกข้าวสาร “หุงเพื่อแม่” คนละ๕กิโลกรัม ที่วัดเขาน้อย อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ

กิจกรรมวิถีพุทธ หล่อพระ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อนุบาลเรียนรู้นอกสถานที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 /><span style=นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่๑และ๒โรงเรียนบ้านท่าชะอม ออกสำรวจและเรียนรู้ นอกสถานที่ บริเวณ หมู่บ้านท่าชะอม และวัดผาลาดธาราราม (วัดท่าชะอม) เรียนรู้จากแหล่งน้ำ ภูเขา และสภาพธรรมชาติรอบตัวเรา เมื่อวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะสำรวจแหล่งน้ำ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านท่าชะอม ๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๑
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านท่าชะอม สำรวจสิ่งแวดล้อมและทำกิจกรรม ทดสอบสมรรถนะตามวัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้หลังผ่านด่านหุบเหวทะเลน้ำกรดมาได้ทุกคน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ข่าวสาร

ยังไม่มีข่าวสาร


สำหรับคุณครู


ผ.อ.


นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
โทร.0899587562

กรรมการสถานศึกษา๖๐-๖๓

ผู้ใหญ่เยาวพา ดวงวชิระ
ประธานคณะกรรมการฯ
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โทร.08
บุคลากร


คุณครูสมศักดิ์ ศิริโยธา
(ครูแหลม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0861998877

คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์
(ครูแมว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0895623942

คุณครูอารีรัตน์ อยู่เย็น
(ครูแก้ว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0892647667

คุณครูธัญณัฐ เหล่าเที่ยง
(ครูยาใจ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0813240737

คุณครูนารีรัตน์ ทองทัศน์
(ครูนารี)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0848191869

คุณครูอมราภรณ์ ทองอินทร์
(ครูน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0862110786


คุณครูกาญจนา บุญเกตุ
(ครูกาญ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0899579372

คุณครูอมรรัตน์ สุพัฒน์
(ครูตุ๊ก)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.08


คุณครูสรคม คำมี
(ครูเอก)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.08

คุณครูวันวิสา พูลศรี
(ครูสา)
ครูอัตราจ้าง
โทร.0878402421

คุณครูนัฐพร เหล่าแช่ม
(ครูปัท)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โทร.0870976113

คุณครูกำชัย ลำดวน
(ครูตัน)
อาสาสมัครช่วยสอน
โทร.0932253725

นางสาวนลพร ขันกสิกรณ์
จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านหนองจิกยาว
โทร.0

นายประขวน พัดศรี
นักการ ภารโรง
โทร.0
สภานักเรียนปีก.ศ.๖๐

เด็กหญิงศรีแก้ว แก้วการไร่
ประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา๒๕๖๐
รายการเว็บต่างๆ

ผลการคัดเลือกภารโรงปี๒๕๖๐


ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2560
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2559
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2558
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2557
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2556
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2555
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2554
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.
ดูผลสอบโอเน็ตรายบุคคล
สพท.อุทัยธานี เขต1
สพท.อุทัยธานี เขต2
สมศ.
ฟังธรรม
วัดท่าซุง
ฟังธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
thamma
วัดพระธรรมกาย
เพลงไทยเดิม
ฟังเพลงไทยเดิมออนไลน์
โน้ตเพลงไทยเดิม
ราคาทองคำวันนี้
รายการเว็ป T.V.

ดนตรีทั่วไปของโรงเรียน
ช้อบของดีอุทัยฯ๖๑
ดนตรีงานกีฬาวันครู๖๑
แห่พระวังสีทา๑มกรา๖๑
ผ้าป่ากศ.รับปี๖๑
รับคณะประเมินนร.๖๐
ลอยกระทง๖๐
มหาชาติท่าชะอม๖๐
มหาชาติหนองเรือโกลน๖๐
เทโวฯปี๖๐
กีฬาสีร.ร.อุทัยธรรมาฯ๖๐
ดนตรีตรอกโรงยา๒๒ก.ค.๖๐
รับคณะประเมินตำรวจ๖๐
ดนตรีม.นเรศวรปี๖๐
ดนตรีแห่เทียนปี๖๐
ดนตรีตรอกโรงยา๑๐มิ.ย.๖๐
รับประเมินหมู่บ้าน๙พ.ค.๖๐
ดนตรีไทยกาชาด๖,๗เมษา๖๐
มหกรรมปี่พาทย์มอญ๔เมษา๖๐
มหกรรมดนตรีไทย๒เมษา๖๐
ปี่พาทย์มอญบุญเดือน๓ปี๖๐
ศรทองครั้ง๖มค.๖๐
สมรสวรรณิษา-ธาวิต๗มค.๖๐
ดนตรีผ้าป่าโรงเรียนรับปี๖๐
รับคณะประเมินครูเจ้าฟ้าฯ
กีฬาสีร.ร.อุทัยธรรมาฯ๕๙
ลอยกระทงปี๕๙
เทศน์วัดท่าชะอม๕๙
เทศน์วัดหนองผักกาด๕๙
เทศน์วัดเขากวางทอง๕๙
กีฬาสีร.ร.บ้านท่าชะอม๕๙
กีฬาสีอนุบาลลานสัก๕๙
รับคณะประเมินแม่บ้าน,ภาค๕๙
ดนตรีไทยม.นเรศวร๕๙
รับเสด็จ,พระเทพฯ๒๑กค.๕๙
ศิษย์อ.มนูดูงานดนตรี๕๙
วันอนุรักษ์มรดกไทย๕๙
ปี่พาทย์มอญบุญเดือน๓ปี๕๙
ดุริยางค์กีฬากลุ่ม๒๗ม.ค.๕๙
ชิงชนะเลิศศรทอง๙ม.ค.๕๙
กีฬาสี_อนช.ปี๒๕๕๘
งานมรดกโลกห้วยขาแข้ง๕๘
ปี่พาทย์มอญออกอากาศ๕๘
thaiPBSออกรายการ๕๘
ดนตรีไทย๕ธันวาคม๕๘
ดนตรีลอยกระทงปี๕๘
กีฬาสีรร.อุทัยธรรมานุวัตร๕๘
ดนตรีเทศมหาชาติปี๕๘
แข่งดนตรีศรทองปี๕๘
เทโววัดท่าชะอมปี๕๘
มุทิตาครูมาลี
รับประเมินจากสพฐ.๕๘
รับพระราชทานฯ๕๘
ซ้อมใหญ่ดนตรีไทย๕๘
ดนตรีดีเด่นระดับภาค๕๘
ดนตรีรับเสด็จฯ๕๘
กีฬาอบต.อุทัยเก่า๕๘
สงกรานต์บึงคอกช้าง๕๘
อนุรักษ์มรดกไทย๒เม.ย.๕๘
ดนตรีไทยD.A.R.E.๕๘
แข่งดนตรีไทยจังหวัด๕๘
ดนตรีรับคณะบ้านสวย๕๘
ดนตรีบุญเดือน๓ปี๕๘
ดนตรีแถลงข่าวปี๕๘
ดนตรีไทยวันครูปี๕๘
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๑
ฌาปนกิจพ่อบุญธรรม เฟื้อแก้ว
พรท.แม่อำนวย สงวนรัตน์
ฌาปนกิจแม่ประยูร บุตรสิงห์
ฌาปนกิจพ่อหมื่น มนถี
ฌาปนกิจแม่แอ๋ว เกตกรณ์
ฌาปนกิจประมวล อัมระนันท์
ฌาปนกิจพ่อสำเริง โพธิ์ดี
ฌาปนกิจแม่ทวาย แรงกสิกรณ์
ฌาปนกิจแม่เรียบ ประทีป
ฌาปนกิจพ่อทิม ประสิทธิการ
ฌาปนกิจอดิศักดิ์ มีมานะทำ
ฌาปนกิจแม่สนอง ไข่ทอง
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๖๐
ฌาปนกิจแม่ชั้น เสริมสุขต่อ
พรท.พ่อโชติ ก้อนเกษ
ฌาปนกิจแม่บุญศรี โลหะการก
ฌาปนกิจพ่อเยี่ยม วารีปาน
ฌาปนกิจแม่ชะอื้น หิรัญ
ฌาปนกิจแม่จงกล ศิริโยธา
ฌาปนกิจพ่อสามารถ แกว่น..
ฌาปนกิจพ่อมานพ วัฒนวิการ
ฌาปนฯแม่พนม เกี่ยวเข..
ฌาปนกิจแม่สนม อ่อนศรี
ฌาปนกิจแม่บุญสม สาโรจน์
ฌาปนกิจแม่หอมจุล อวบอ่อน
ฌาปนกิจพ่อชะอ้อน บุญพาลี
ฌาปนกิจจ้อย ลำดวน
ฌาปนกิจแม่จิราพร จันทร์ชู
ฌาปนกิจพ่อหาญ(อ๋า) คันศร
ฌาปนกิจคุณแม่ไอ กิจเสนาะ
ฌาปนกิจคุณกนกพร สังข์เงิน
ฌาปนกิจพ่อเสริม จินเกษกิจ
ฌาปนกิจแม่ประกอบ มากมี
ฌาปนกิจแม่ทองเจือ อินทโลหิต
ฌาปนกิจคุณสมพิศ วงษ์ธัญการ
ฌาปนกิจแม่ทวาย อินทสนธิ์
ฌาปนกิจผ.อ.ลม บุญเจริญ
ฌาปนกิจพ่อคง เพ็ชรหมัด
ฌาปนกิจแม่ดำ ชำนิการค้า
ฌาปนกิจแม่สอาด แพบัว
ฌาปนกิจแม่ส้มเช้า เหลืองทอง
ฌาปนกิจพ่อแหนง พลพัฒน์
ฌาปนกิจพ่อละเอียด(เล็ก)
ฌาปนกิจพ่อชำนาญ สารสุวรรณ์
ฌาปนกิจแม่ลออ เจตนจิตร์
ฌาปนกิจแม่สุดตา คำตน
ฌาปนกิจพ่อสุเทพ เรืองวงษ์งาม
ฌาปนกิจพ่อสุชิน ธานีตระกูล
ฌาปนกิจพ่อพ่อถวิล พันธุเมฆ
ฌาปนกิจแม่สุนันท์ กมลรัตนกุล
ฌาปนกิจแม่ทองเกรียวโรจรัตน์
ฌาปนกิจพ่อแช่ม ชีวระ
ฌาปนกิจพ่อกัน ศรีขาว
ฌาปนกิจพ่อเอื้อน กล้ากสิกิจ
ฌาปนกิจพ่อหวั่น สิทธิการ
ฌาปนกิจแม่เอื้อน วัฒนกสิกรรม
ฌาปนกิจแม่แสวง ทองคำขาว
ฌาปนกิจพ่อสมชาย ประสิทธิ์
ฌาปนกิจพ่อวิสูตร สัมพันธ์อภัย
ฌาปนกิจพ่อชิ้น บุญสุวรรณ์
ฌาปนกิจแม่พยูร ภูกระโดน
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๕๙
ฌาปนกิจแม่ลูกจันทร์ ภาชนะ..
ฌาปนกิจพ่อทองสุข ตันพิริยะกุล
ฌาปนกิจแม่ประคอง สัมพัน...
ฌาปนกิจแม่เภตรา มั่นอ่วม
ฌาปนกิจแม่จำหรัด เหมือนการ
ฌาปนกิจพ่อฟ้อน วัชรวรรณเรศ
ฌาปนกิจแม่บำรุงรัตน์ บุญศิลป์
ฌาปนกิจแม่สำเนา แข็งธัญกรรม
ฌาปนกิจแม่สม บุญอ้อม
ฌาปนกิจแม่น้ำวุ้น เริงเกตกรรม
ฌาปนกิจคุณจตุรงค์ แก้วเกษ
ฌาปนกิจแม่วัฒนา จงเขตรการ
ฌาปนกิจแม่ประคอง ไตรพิษ
ฌาปนกิจพ่อพล ว่องวิกย์การณ์
ฌาปนกิจแม่สนอง พันธุ์ยี่
ฌาปนกิจพ่อทองอยู่ พระนาค
ฌาปนกิจคุณวัลลภ ยงเขตกิจ
ฌาปนกิจแม่ประคอง เหล่าแช่ม
ฌาปนกิจแม่เหรียญ สัมพัน..
ฌาปนกิจพ่อเรียบ ขยันกสิกรรม
ฌาปนกิจพ่อเอิบ รักษาทรัพย์
ฌาปนกิจพ่อสม สาเขตการณ์
ฌาปนกิจพ่อบุญธรรมประสานสุข
ฌาปนกิจพ่อประเสริฐ เสือหาญ
ฌาปนกิจแม่ทองอาบ พลวัฒน์
พรท.ครูคำณวน แก่นแก้ว
ดนตรีงานฌาปนกิจปี๒๕๕๘
ฌาปนกิจครูสนอง วงษ์ขาว
ฌาปนกิจพ่อเดียด เรืองพิจิตร
ฌาปนกิจคุณบุญมี แสงอุลัย
ฌาปนกิจคุณพ่อพร เสตานุช
ฌาปนกิจคุณพ่อชม ชัยชมภู
ฌาปนกิจคุณเสน่ห์ จำปาเกตุ
ฌาปนกิจแม่ปิ่น พูลศรี
ฌาปนกิจแม่ชีทองดี คำลี
พรท.เพลิงคุณนงนุชพิชัย
ฌาปนกิจคุณพ่ออารีย์ สุขใจ
ฌาปนกิจพลทหารนฤเบต แช่ม..
ฌาปนกิจแม่เสน่ห์ เขตรกรณ์
ฌาปนกิจคุณแม่ตอง จีนเมือง
ฌาปนกิจแม่น้ำฝน ชำนิเชิงค้า
ฌาปนกิจคุณพ่อสมจิตร กันยา
ฌาปนกิจคุณแม่พยุง สารสุวรรณ์
ฌาปนกิจคุณลัดดา วิมลมุข
ฌาปนกิจคุณแม่สวิง สุวาท
ฌาปนกิจพ่อประสิทธิ์ สุวรรณศรี
ฌาปนกิจคุณกิมฮวย เถาวัลย์
ฌาปนกิจแม่พยอม แกล้วเก...
ฌาปนกิจแม่แฉล้ม แรงกสิวิทย์
ฌาปนกิจพ่อประดับ จีระดิษฐ์
ฌาปนกิจพ่อสวัสดิ์ สว่างแสง
ฌาปนกิจแม่จำลอง เกษระกำ
ฌาปนกิจคุณขนุน ไตรพิษ
ฌาปนกิจคุณแม่โฮม โนรอด
พระราชทานเพลิงครูแนบ พ..
ฌาปนกิจคุณแม่พา ม่องปัญญา
ฌาปนกิจคุณพ่อเสริม กรศิริ
ฌาปนกิจคุณแม่พุฒ เส็งแดง
ฌาปนกิจพ่อฉนวน(จ๊อด)แก...
ฌาปนกิจพ่ออบ สัมพันธ์อภัย
ฌาปนกิจคุณแม่บุญชู แดงผา
ฌาปนกิจคุณกุหลาบ เหล่าเที่ยง
ฌาปนกิจแม่ครวญ พุทโธ
ฌาปนกิจแม่แตงไทย ยงกสิ...
ฌาปนกิจพ่ออุทัย(อู๋) เสมากูล
ฌาปนกิจพ่อคัมภีร์ อ่อนศรี
ฌาปนกิจพ่อประเสริฐ อุทัยเก่า
ฌาปนกิจแม่สวัสดิ์ วารศรี
ฌาปนกิจแม่น้อย กำเนิด