เมนู
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตำรวจโรงเรียน๕๗
กิจกรรมปีใหม่๕๗
ค่ายศิลปะอ่านสร้างเขียนต.ค.๕๖
รับประเมินร.ร.พอเพียงกย.๕๖
เรียนรู้ฐานพอเพียงก.ย.๕๖
ป.๑เรียนรู้พืชผักก.ย.๕๖
ท้าพิสูจน์อ่านเขียนได้๑๐๐%๕๖
ท่องพระสูตรให้ผ.อ.รร.ฟัง๕๖
ร่วมกิจกรรมสหกรณ์๕๖
ประกวดโครงงานคุณธรรม๕๖
เที่ยววัดปฏิบัติธรรมมิ.ย.๕๖
เลี้ยงอำลาป.๖มีนา๕๖
วันกินมะม่วงปี๒๕๕๖
ป.๖เที่ยววัดปฏิบัติธรรม๕๖
ตำรวจมาให้ความรู้DARE
เลี้ยงหมูกะทะนักเรียน๕๖
สร้างความสุขปีใหม่๕๖
ตรวจวัดสายตาธ.ค.๕๕
ทดสอบสมรรถภาพธ.ค.๕๕
แจกแท็บเล็ต(Tablet)
ป.๑ปรุงอาหารปีก.ศ.๕๕
ตำรวจให้ความรู้๕๕
วันสุนทรภู่ปี๕๕
บวชเณรฤดูร้อนปี๕๕
เลี้ยงจบป.๖มีนา๕๕
วันกินมะม่วงปี๒๕๕๕
ป.๖เที่ยววัดธันวา๕๔
ประกวดโครงงาน ก.ย.๕๔
วันภาษาไทย
ธนาคารขยะ
อบรมแกนนำคุณธรรมก.ค.๕๔
วันสุนทร (ภู่)ปี๒๕๕๔
เลี้ยงจบ ป.๖มีนา๕๔
เปิดบ้านวิชาการปี๕๔
กิจกรรมรักการอ่านกศน.
เรียนรู้หล่อปูนปลาสเตอร์
เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน
กิจกรรมความสุขปีใหม่๕๔
อบรมประหยัดพลังงาน
ส่งเสริมกิจกรรมแบบไทยๆ
อบรมนักเรียนเป็นสำคัญ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน
วันสุนทร (ภู่)ปี๔๓
งานจับผ้า ผูกผ้า
ดี.เจ.น้อย
ประกวดโครงงานระดับเขตฯ
อบรมป้องกันไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙
แปลงเกษตรนักเรียน
หุ่นสายเพื่อเรียนรู้ของเรา ปี๕๖
หุ่นสายถวายพระพรปี๕๖
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๖
พอเพียงกับหุ่นสาย,มิย.๕๖
เปิดตัวหุ่นสายกับเด็กๆส.ค.๕๖
ไปแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ท้ศนศึกษาหุบป่าตาด๕๗
ท้ศนศึกษาอยุธยากย.๕๖
ป.๖ไปสัปดาห์วิทย์๑๘ส.ค.๕๖
ทัศนศึกษาเพชรบุรีพ.ย.๕๕
เรียนรู้สวนนกชัยนาทตุลา๕๕
ป.๖ศึกษาสวนสัตว์และทะเล๕๕
ทัศนศึกษาทางทะเล๕๕
ดูงานเกษตรที่ว.เกษตรฯ
อบรมกัดกระจก-กรอบรูป
เรียนรู้การตัดขวดน้ำ
พิพิธภัณฑ์วิทย์และชลบุรี
ไปแหล่งเรียนรู้สิงห์บุรี
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เที่ยววัดปฏิบัติธรรมวัดท่าซุง
ทัศนศึกษาบึงฉวาก สุพรรณฯ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตุลา๕๓
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
สวนพุทธศาสตร์
สวนหย่อมระบบนิเวศ
สวนสมุนไพรไทย
สวนศิลปศึกษา
สวนภาษาอังกฤษ
สวนอนุบาล
สวนวิทย์/คณิตศาสตร์
ห้องสมุด
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้วัคซีนนักเรียน๒๓ก.ย.๕๖
เยี่ยมนักเรียนป่วย๒๐ก.ย.๕๖
วันแม่และรับทุนปี๕๖
จนท.ทันตะมาตรวจฟัน๕๖
เยี่ยมบ้านนักเรียนปี๕๖
รับทุนพระธรรมานุวัตร
รับทุนหลวงพ่อเขาระแหง
รับทุน๗๐ทุน๕ธันวา๕๕
รับทุน๑๒สิงหา๕๕
เยี่ยมนักเรียนป่วยปี๕๕
มอบทุนทุกคนปีก.ศ.๕๔
เยี่ยมนักเรียนป่วยปี๕๔
เยี่ยมบ้านปีก.ศ.๕๔
รับทุนวัดท่าชะอม,ป่าพริก
รับทุนจังหวัดเคลื่อนที่
รับทุนหลวงพ่อวัดหัวลำโพง
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกประธานนักเรียนปี๕๖
เลือกประธานนักเรียนปี๕๕
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๔
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๓
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๒
กิจกรรมพัฒนาครู
ผอ.อบรมธรณีวิทยา๕๗
วันครู๒๕๕๗
อบรมปฏิบัติธรรมมิ.ย.๕๖
ดูงานหุ่นสาย๒๙เม.ย.๕๖
ครูแก้วอบรมผ.บ.ลูกเสือ
อบรมหุ่นกระบอกเมษา๕๖
ครูแมว,ผอ.อบรมพัสดุมีนา๕๖
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง๕๖
ครูแก้วอบรมการใช้ผลO-net
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ปี๕๖
ผ.อ.ปฎิบัติธรรมงานธุดงค์ปี๕๕
ผ.อ.ดูงานสุพรรณ-อุทัย
ผ.อ.ศึกษาดู_ภาคใต้๕๕
ประชุมครูหนองฉาง๒,๔
อบรมผ.บ.ลูกเสือ๕๕
ครูดูงานพืชสวนโลก๕๕
ผ.อ.ปฏิบัติธรรมก.พ.๕๕
ครูร่วมงานมรดกโลก๕๔
ประชุมกลุ่มร.ร.๒ธ.ค.๕๔
ผ.อ.บวชถวายในหลวง
ครูจันทร์เพ็ญไปดูงาน
อบรมผู้กำกับลูกเสือ(BTC)
ผ.อ.ศึกษาดูงานพืชสวน
อบรมย้อนรอยเมืองอู่ไทย
อบรมจนท.การเงิน,พัสดุ
ผอ.ดูงานแหล่งเรียนรู้
อบรมประกันคุณภาพภายใน
ผ.อ.ดูงานเปิดบ้านเกษตรฯ
ผ.อ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
คณะครูอบรมพัฒนาทั้งระบบ
ผ.อ.อบรมกัดกระจก
ผ.อ.ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผ.อ.อบรมจัดทำเว็บไซด์
ผ.อ.อบรมยกระดับคุณภาพ
ผ.อ.ศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตย
ผ.อ.ดูงานเกษตรปลอดสารพิษ
คณะครูอบรมที่จอมเทียน
คณะครูพัฒนาICT
ผ.อ.ศึกษาดูงานระหว่างปี๕๒
กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน
เปิดป้ายผ้าป่าปีใหม่๕๗
ถวายพระพร๕ธ.ค.๕๖
ลอยกระทง๕๖
คุณครูบังอรเลี้ยงขนม๕๖
คุณอดุลย์มอบเก้าอี้
คุณประเทืองมอบพระไตรปิฎก
รองวิชาญและคณะมาเยี่ยม
คุณสมพิศเลี้ยงผลไม้
รับครูกาญจนา๕๖
คุณประเทืองมาเยี่ยมเรา
สงกรานต์แห่ธงสรงน้ำฯ๕๖
ขอรับบริจาคสร้างห้องเรียน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ามีนา๕๖
ทำถนนหน้าอาคารเรียนมีนา๕๖
เยี่ยมผู้มีอุปการะคุณมีนา๕๖
คุณประเทืองเลี้ยงขนม๑๒มี.ค.๕๖
ครูแมวเลี้ยงไอศกรีม๕มี.ค.๕๖
รับประเมินจากสมศ.มกรา๕๖
คุณสหกรณ์...คณะเลี้ยงอาหาร๕๖
ผอ.สพป.อน.๒เยี่ยมร.ร.ธ.ค.๕๕
คุณสมพิศเลี้ยงนักเรียนธ.ค.๕๕
คุณบุญเชิดปรับปรุบป.๑พ.ย.๕๕
มอบทุน,อุปกรณ์๕ธ.ค.๕๕
ปล่อยปลา๕ธ.ค.๕๕
คุณสังเวียน เลี้ยงไอศกรีมพ.ย.๕๕
ศิลปะสู่ชุมชนปี๕๕
แจกแทบเลตป.๑
รับครูธัญณัฐและครูนารีรัตน์
งานเกษียณอายุราชการ๕๕
ครูชำนาญเลี้ยงขนม๕๕
วันแม่ปี๒๕๕๕
คุณธนดลไอศกรีมก.ค.๕๕
ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปี๕๕
พี่มิ้มเลี้ยงไอศกรีม๕๕
รับครูอารีรัตน์ อยู่เย็น
รับมอบคอมพิวเตอร์พ.ค.๕๕
สงกรานต์๕๕
คุณประกาศิต เลี้ยงอาหาร๕๕
ต้อนรับครูใหม่๓๑ม.ค.๕๕
คุณถนอมเลี้ยงอาหาร๕๕
สร้างความสุขปีใหม่๕๕
ทำบุญรับปีใหม่๒๕๕๕
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ยินดีกับผ.อ.ประสบพร
พิธีถวายพระพร๕ธ.ค.๕๔
ศิลปะสู่ชุมชนสร้างความอบอุ่น
ผ้าป่าโรงเรียน๙ต.ค.๕๔
จนท.รพ.ให้บริการนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปี๕๔
พ่นหมอกควันปี๕๔
สงกรานต์ปี๒๕๕๔
ทำบุญปีใหม่๒๕๕๔
คุณถนอมเลี้ยงอาหารธ.ค.๕๓
ชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนจัดพิธีถวายสัตย์
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
บริการตัดผมโดยสายลม
ประชุมสัมมนาผู้ปกครองปฐมวัย
สาธารณะสุขบริการสุขภาพ
มอบเครื่องดนตรีให้โรงเรียน
กิจกรรมสร้างความสุขปีใหม่๕๓
ทำบุญปีใหม่๕๓ที่โรงเรียน
ลอยกระทงปี๒๕๕๒
วิถีพุทธ/คุณธรรม/จริยธรรม
วีสตาร์ชมนิทรรศการปี๕๖
ฟังเทศน์มหาชาติ๕๖
V-star๘ธันวาคม๕๕
ทำบุญเทโวกับชุมชนปี๕๕
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๕
V-star 1ปี๒๕๕๕
V-starมกราคม๕๕
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๔
ถวายสังฆทานร่วมกับชุมชน
ร.ร.และชุมชนที่วัดหนองเป็ดก่า
บวชเณร,เนกขัมมะปี๕๔
อบรมธรรมะ๑๙มกราคม๕๔
V-starไปวัดพระธรรมกายธ.ค.๕๓
ฟังเทศน์มหาชาติปี๕๓
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๓
เจ้าภาพอบรมคุณธรรมปี๕๓
ฟังเทศน์/ปฏิบัติธรรมส.ค.๕๓
ผ.อ.อบรมคุณธรรมเม.ย.๕๓
แข่งขันสวดมนต์สรภัญญะปี๕๓
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและทำทาน
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ตักบาตรที่วัดสุวรรณบรรพต
อบรมธรรมะโดยพระอาจารย์
ชวนน้องท่องพุทธวจนะ
ท่องพุทธวจนะระดับภาคปี๕๖
ท่องพุทธวจนะระดับเขตฯปี๕๖

เทียนพรรษาทุกปี
ถวายเทียนพรรษาปี๕๖
ถวายเทียนพรรษาปี๕๕
ถวายเทียนพรรษา๓วัดปี๕๔
ถวายเทียน๓วัดปี๕๓
ถวายเทียนปี๕๒
กิจกรรมลูกเสือ
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๖
วันวชิราวุธปี๕๖
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๕
บำเพ็ญประโยชน์ลานวัด
วันสถาปนาลูกเสือปี๕๕
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๒๕๕๔
วันวชิราวุธ ปี๕๔
พิธีสวนสนาม๑ก.ค.๕๔
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๓
ราชสดุดี25พ.ย.53
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ค่ายลูกเสือ ปีก.ศ.๕๒
ค่ายลูกเสือ ปีก.ศ.๕๑
ผู้มาศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารจากบ้านหมี่ ลพบุรี
คณะร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
การแข่งขันวิชาการของเราแต่ละปี
เปิดบ้านวิชาการมีนา๕๗
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ๕๗
วิชาการภาคเหนือเพชรบูรณ์ปี๕๖
แข่งวิชาการระดับเขตฯปี๕๖
แข่งขันวิชาการกลุ่มร.ร.ปี๕๖
ระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่ปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๔
ผลวิชาการที่เชียงรายปี๕๓
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๓
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒

ไหว้ครูประจำปี
ไหว้ครูดนตรีปี๕๖
ไหว้ครูประจำปี๕๖
ไหว้ครูดนตรีปีก.ศ.๒๕๕๕
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๔
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๓
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๒
วิทยากรท้องถิ่น
วิทยากรสารเคมี(ครูหน่อง)
วิทยากรสานพัด(จ่าสี)
วิทยากรดนตรีไทย(ลุงนี)
กีฬาทุกประเภท
กีฬากลุ่มหนองฉาง๒ปีก.ศ.๕๖ กีฬาสีปีก.ศ.๕๖
กีฬาหนองฉาง๒ปีก.ศ.๕๕
กีฬาสีปีก.ศ.๕๕
ชิงชนะเลิศวิทยุการบินปี๕๕
กีฬากลุ่มโรงเรียนปีก.ศ.๕๔
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๔
กีฬากลุ่มโรงเรียนปี๒๕๕๓
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๓
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๒
วันเด็กแต่ละปีค่ะ
วันเด็กปีพ.ศ.๒๕๕๗
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๕
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๒
ประชุมกรรมการฯและผู้ปกครอง
ประชุมกรรมการ,ที่ปรึกษาธ.ค.๕๖

ประชุมผู้ปกครอง๓มิ.ย.๕๖
ประชุมกรรมการฯ๒๘พ.ค.๕๖
ประชุมกรรมการฯ๑๙ก.พ.๕๖
ประชุมผู้ปกครอง๑๒มีค.๕๕
ประชุมกรรมการ ๗ก.ย.๕๔
ประชุมผู้ปกครอง๒๐พ.ค.๕๔
ประชุมกรรมการ๑๐มี.ค.๕๔
ประชุมกรรมการ,ผู้นำ๒ธ.ค.๕๓
ประชุมผู้ปกครอง๑๘พ.ค.๕๓
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา๕๒
ประชุมกรรมการสถานศึกษา๕๒
ดนตรีทั่วไปของโรงเรียน
กีฬาอบต.เขากวางทอง๕๗
ดนตรีงานแต่ง๙มีนา๕๗
กีฬาสีอนุบาลหนองขุนชาติ๕๗
ดนตรีถวายพระพรปี๕๖
ดนตรีไทยลอยกระทง
ดนตรีเทโววัดท่าชะอม
ดนตรีกีฬาอบต.ประดู่ยืน
ดนตรีกีฬาสีอนุบาลลานสักปี๕๖
กีฬาทัพทัน๓เกมส์ปี๕๖
แห่เทียนเทศบาลลานสักปี๕๖
กีฬาอบต.เขากวางทองปี๕๖
ดนตรีไทยวันครู๕๖
ดนตรีไทยทำบุญปีใหม่๕๖
พาเหรดที่ลานสักวิทยาธ.ค.๕๕
ดนตรีไทย๕ธ.ค.๕๕ที่อบต.
ดนตรีไทยรับมอบทุน๕ธ.ค.๕๕
ดนตรีไทยลอยกระทงปี๕๕
นำขบวนเทโววัดท่าชะอมปี๕๕
ดุริยางค์/อบต.ประดู่ยืน๕๕
ดนตรีวันเกษียณ๕๕
ดนตรีวันแม่๒๕๕๕
ดนตรีแห่เทียนปี๒๕๕๕
รับคณะร.ร.บ้านพุต่อ
รับคณะอนุกรรมการ กตปน.
รับคณะร.ร.วัดเขาฆ้องชัย
ดนตรี/อบต.เขากวางทอง
ปีใหม่๕๕หน้าอำเภอ
ดนตรีรับปีใหม่๕๕ที่ร.ร.
ดนตรีไทย๕ธ.ค.๕๔
ดนตรีไทยลอยกระทงปี๕๔
ขบวนเทโววัดท่าชะอมปี๕๔
พาเหรด อบต.ประดู่ยืนปี๕๔
ดนตรีไทยงานผ้าป่าร.ร.๕๔
ดนตรีไทยจังหวัดเคลื่อนที่
เครื่องแห่ในงานเปิดบ้าน๕๔
ดนตรีไทยในงานเปิดบ้าน๕๔
ดนตรีไทยชุดเล็กใหม่๕๔
ดนตรีรับปีใหม่๒๕๕๔
ดนตรี๕ธันวาที่อบต.ปี๕๓
ดนตรีนำขบวนเทโวฯปี๕๓
นาฏ สังคีต คีตา มหาราชินี
ดนตรีแห่เทียนปี๕๔
ดนตรีแห่เทียน ปี๕๓ รวม๓วัด
ดนตรีแห่เทียน ปี ๒๕๕๒
ดนตรีนำขบวนกีฬา อบต.
ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่อบต.
นำขบวนเทโวฯวัดท่าชะอมปี๕๒
ประกวดดนตรีไทย๒เม.ย.๕๒
ขับขานประสานเสียง
ขับขานฯระดับเขตฯปี๕๕
เหรียญทองระดับเขตฯ๕๔
เหรียญเงินที่เชียงรายปี๕๓
ตัวแทนเขตฯไปเชียงราย
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒
ดูงานดนตรีหลวงวิจิตรวาทการ
ดูงานขับขานที่ร.ร.กาญจนาฯ
สตริงคอมโบ้ท่าชะอม
คอมโบ้วันเด็กปี๕๗
คอมโบ้วันเด็กปี๕๖
คอมโบ้เปิดบ้าน๕๔
สตริงคอมโบ้วันเด็ก๕๔
คอนเสิร์ตลอยกระทง๕๓
สตริงคอมโบ้งานเกษียณ
สตริงคอมโบ้วันเด็ก๕๓
สตริงฯต้อนรับผู้มาเยือน
ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ.๕๖
ฌาปนกิจพระวิเชียร อาภัสสโร
ฌาปนกิจแม่อำนวย แกว่นธัญกรรม
ฌาปนกิจแม่สายบัว เหล่าแก้วก่อง
ฌาปนกิจด.ญ.ฐิติมา กรีฑาเวช
ฌาปนกิจแม่บัวลอย จินเกษกิจ
ฌาปนกิจพ่ออดุลย์ เหลืองทอง
ฌาปนกิจแม่ทองหยิบ กองแก้ว
ฌาปนกิจรองสมาน พันธ์พุทธ
ฌาปนกิจแม่ทองหลอม พันธ์อ้น
ฌาปนกิจคุณพ่อพักตร์ ทิพรังษี
ฌาปนกิจคุณอำภัย ปานพลอย
ฌาปนกิจคุณนภัสวรรณ สุ.
ฌาปนกิจแม่เหลื่อม พงษ์ดี
ฌาปนกิจพ่อพรม บุญเจริญ
พระราชทานเพลิงแม่ฉงน
ฌาปนกิจคุณวันเพ็ญ ตุงมณี
ฌาปนกิจพ่อภมร แรงเขตรกิจ
ฌาปนกิจคุณพ่อผง นิยม

..โรงเรียนบ้านท่าชะอม..........การเรียนดี... ดนตรีเด่น... เน้นคุณธรรม..... ยินดีต้อนรับทุกท่าน........


ดนตรีไทยงานผ้าป่าโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนบ้านท่าชะอมได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทยไปบรรเลงประกอบพิธีงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้บรรเลงเพลงประกอบพิธี
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อ่านพระไตรปิฎกโดยเด็กหญิงสุภาพร ประสิทธิ์(พร)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ร่วมกับสาธุชนพุทธบริษัท วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม)จัดโครงการให้นักเรียนได้อ่านพระไตรปิฎก ซึ่งรวบรวมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยอ่านให้สาธุชนที่ไปทำบุญในวันพระ(วันธรรมสวนะ)ได้ฟัง และมีผู้จิตศรัทธามอบทุนให้นักเรียน เริ่มอ่านมาตั้งแต่วันพระที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ครั้งหลังสุดอ่านเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะภาพนี้อ่านพระไตรปิฎก โดย เด็กหญิงสุภาพร ประสิทธิ์(พร)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจพระวิเชียร อาภัสสโร(นิลฉ่ำ)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีสากล(แตรวง) ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจพระวิเชียร อาภัสสโร(นิลฉ่ำ) ณ บ้านหนองเจ็กกวย ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้บรรเลงก่อนฟังเทศน์
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

เรียนรู้หุบป่าตาดและน้ำพุร้อนสมอทอง ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านท่าชะอม จัดทัศนศึกษา เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอุทัยธานี หุบป่าตาดและน้ำพุร้อนสมอทอง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้วิทยากรอธิบายลักษณะของหุบป่าตาด
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

เปิดบ้านวิชาการ(Open house)๑๑ มีนาคม๒๕๕๗
กลุ่มโรงเรียนหนองฉางกลุ่ม๒ ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการขึ้น ที่โรงเรียนบ้านท่าชะอม โดยมีการจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานของโรงเรียนในกลุ่มหนองฉาง๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านประดาหัก โรงเรียนบ้านดงประดาพระ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านเขากวางทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย และโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗โดยได้รับเกียรติจากนายกจักรกริศน์ ทิพรังสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทองมาเป็นประธานในงานนี้ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพป้ายงานนี้
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานแต่งคุณสุกัญญา(ปู)&จ.ท.ชวลิต
โรงเรียนบ้านท่าชะอมได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทยไปบรรเลงประกอบพิธีมงคลสมรส(กล่อมหอ)ของคุณสุกัญญาและจ.ท.ชวลิต ณ บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้บรรเลงวิวาห์พระสมุทรประกอบพิธี
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่อำนวย แกว่นธัญกรรม
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทยและดนตรีสากล(แตรวง) ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่อำนวย แกว่นธัญกรรม ณ วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม) ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะเคลื่อนขบวนสู่ฌาปนสถาน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่สายบัว เหล่าแก้วก่อง
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทย ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่สายบัว เหล่าแก้วก่อง วัดวังสีทา ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะบรรเลงก่อนฟังพระอภิธรรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจเด็กหญิงฐิติมา กรีฑาเวช(น้องฟ้า)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม นำดนตรีไทยและดนตรีสากล(แตรวง) ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจเด็กหญิงเด็กหญิงฐิติมา กรีฑาเวช(น้องฟ้า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนบ้านท่าชะอม ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ณ ฌาปนสถานวัดท่าชะอม เมื่อวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะนำขบวนรอบเมรุ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

กีฬากลุ่มโรงเรียนหนองฉาง๒ ปีการศึกษา๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนหนองฉางกลุ่มโรงเรียนที่๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ มีภาพกิจกรรมมาให้ชมค่ะ


ภาพนี้รับถ้วยรางวัล
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่บัวลอย จินเกษกิจ
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทยและแตรวง ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่บัวลอย จินเกษกิจ บ้านหนองแฟบ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะนำขบวนรอบเมรุ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณพ่ออดุลย์ เหลืองทอง (เตี่ยบก)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทย ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณพ่ออดุลย์ เหลืองทอง บ้านท่าชะอม อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะบรรเลงหลังฟังพระสวดพระอภิธรรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านท่าชะอม รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๒ ประกอบด้วย ผ.อ.เจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร ประธานคณะกรรมการ ผ.อ.สุวาณี อยู่ยอด ผ.อ.วิเชียร เหล่าเที่ยง คุณครูว่าที่ร้อยตรีสุเทพ ทองอินทร์ และศึกษานิเทศก์อนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ มาประเมินเมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีภาพกิจกรรมให้ชมค่ะ


ภาพคณะกรรมการกำลังประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และพิบัติภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และพิบัติภัย หลักสูตรที่ ๔๔ จังหวัดอุทัยธานี จัดโดย กรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ และศึกษานอกสถานที่ หลายแห่ง มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้เรื่องของหินชนิดต่างๆ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

หรือดูรูปฉบับเต็มได้ที่ "ธรณีวิทยาสู่ครู" ใน facebook คลิกที่นี่

ข่าวสาร

ยังไม่มีข่าวสาร


ข่าวครูไทย:ค้นข่าวมาเล่า
ผ.อ.


นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
โทร.0899587562

กรรมการสถานศึกษา๕๖-๕๙


คุณหมอประทุม ฉลาด
ประธานคณะกรรมการฯ
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โทร.08
นาฬิกาดิจิตอล

ปฏิทิน

บุคลากร


คุณครูสมศักดิ์ ศิริโยธา
(ครูแหลม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0861998877


คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์
(ครูแมว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0895623942


คุณครูอารีรัตน์ อยู่เย็น
(ครูแก้ว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0892647667


คุณครูธัญณัฐ เหล่าเที่ยง
(ครูยาใจ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0813240737


คุณครูนารีรัตน์ ทองทัศน์
(ครูนารี)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0848191869


คุณครูอมราภรณ์ ทองอินทร์
(ครูน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0862110786


คุณครูกาญจนา บุญเกตุ
(ครูกาญ)
ครูชำนาญการ
โทร.0899579372


คุณครูอมรรัตน์ สุพัฒน์
(ครูตุ๊ก)
ครูชำนาญการ
โทร.08


คุณครูวันวิสา พูลศรี
(ครูสา)
ครูอัตราจ้าง
โทร.0878402421


คุณครูนัฐพร เหล่าแช่ม
(ครูปัด)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โทร.0870976113


คุณครูสุรวดี รักษาธิการ
(ครูสุ)
นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครช่วยสอน
โทร.0898582866


คุณครูวันวิสา พลสันต์
(ครูโอ๊ด)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.0828908027


นายบุญช่วย ไผ่พงษ์
นักการ ภารโรง
โทร.0847641307
สภานักเรียนปีก.ศ.๕๖


เด็กชายสราวุฒิ วีระสะ
(เบีย)
ประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา๒๕๕๖
โทร.08
รายการเว็บต่างๆ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2556
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2555

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2554

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

ดูผลสอบโอเน็ตรายบุคคล

สพท.อุทัยธานี เขต1

สพท.อุทัยธานี เขต2

สมศ.

ฟังธรรม
วัดท่าซุง

ฟังธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

thamma

วัดพระธรรมกาย

เพลงไทยเดิม
ฟังเพลงไทยเดิมออนไลน์

โน้ตเพลงไทยเดิม


ราคาทองคำวันนี้
รายการเว็ป T.V.


ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ.๒๕๕๕
ฌาปนกิจครูจันทร์เพ็ญ สระแก้ว
ฌาปนกิจพ่อหนา ชัยทำมา
ฌาปนกิจพ่อขีด ขุนวัง
ฌาปนกิจพ่อมณี บุญทรัพย์
ฌาปนกิจอัครนันท์ จันทร์ศรี
พระราชทานเพลิงครูสนอง ฤ...
ฌาปนกิจแม่ทองคำ โพธิ์พฤกษ์
ฌาปนกิจคุณแม่ทอง สีสรรพ์
ฌาปนกิจคุณคนึง สมควรดี
ฌาปนกิจพ่อสวัสดิ์ แก้วเกษการณ์
พระราชทานเพลิงพ่อบันจันท..
ฌาปนกิจคุณพ่อยวน ประสาท
ฌาปนกิจกำนันสุนันทาปานพลอย
ฌาปนกิจแม่สมจิตร ไชยะ
ฌาปนกิจแม่หรีด ช้างนาม
ฌาปนกิจพ่ออัฑฒชัย ยิ้มห..
ฌาปนกิจแม่จำรัส โฉมศรี
ฌาปนกิจคุณทินกรชำนาญ..
ฌาปนกิจแม่สุนทรด้วงอ่วม
ฌาปนกิจคุณสั้น วารสี
พระราชทานเพลิงพ่ออนันต์ เทีย..
ฌาปนกิจแม่สุภี ว่องถิ่นป่า
ฌาปนกิจพ่อสมพงษ์ ทิพวรรณ์
ฌาปนกิจพ่อสำเนียง พันธุ์ไกร
ฌาปนกิจสรศักดิ์ แกว่นกสิกรรม

ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ. ๒๕๕๔
ฌาปนกิจพ่อเที่ยง พูลศรี
ฌาปนกิจพ่อสอาด โพธิ์อินทร์
ฌาปนกิจแม่มาลัย พูลศรี
ฌาปนกิจพ่อเวก โพธิ์มี
ฌาปนกิจพ่อไล้ ศรีตระกูล
ฌาปนกิจพ่ออารีย์ ชูครุธ
ฌาปนกิจแม่ทิม ทองห่อ
ฌาปนกิจพ่อทองสุขพลอยพริ้ง
ฌาปนกิจคุณสุจินต์ พิลึก
ฌาปนกิจแม่ประยูร แกล้วกสิ..
ฌาปนกิจคุณธนานันท์ คอน..
ฌาปนกิจคุณแม่สนุ่น จำปา
สวดพระอภิธรรมพ่อชวย นิยม
ฌาปนกิจแม่หอมปรุงแกล้วเก...
สวดพระอภิธรรมสำรวยคันศร
ฌาปนกิจคุณพ่อบุญช่วยสุขจิตร
ฌาปนกิจคุณแม่ทวาย จันทรังษ์
ฌาปนกิจคุณพ่อสะเทื้อน ถินยศ
พระราชทานเพลิงศพครูวิเชียรก
ฌาปนกิจคุณอำไพ สารสุวรรณ์