เมนู
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่าน ที่นี่.
ผู้กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกใหม่: admin
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตำรวจลดอุบัติเหตุ๘ก.ค.๕๗
ตำรวจโรงเรียน๕๗
กิจกรรมปีใหม่๕๗
ค่ายศิลปะอ่านสร้างเขียนต.ค.๕๖
รับประเมินร.ร.พอเพียงกย.๕๖
เรียนรู้ฐานพอเพียงก.ย.๕๖
ป.๑เรียนรู้พืชผักก.ย.๕๖
ท้าพิสูจน์อ่านเขียนได้๑๐๐%๕๖
ท่องพระสูตรให้ผ.อ.รร.ฟัง๕๖
ร่วมกิจกรรมสหกรณ์๕๖
ประกวดโครงงานคุณธรรม๕๖
เที่ยววัดปฏิบัติธรรมมิ.ย.๕๖
เลี้ยงอำลาป.๖มีนา๕๖
วันกินมะม่วงปี๒๕๕๖
ป.๖เที่ยววัดปฏิบัติธรรม๕๖
ตำรวจมาให้ความรู้DARE
เลี้ยงหมูกะทะนักเรียน๕๖
สร้างความสุขปีใหม่๕๖
ตรวจวัดสายตาธ.ค.๕๕
ทดสอบสมรรถภาพธ.ค.๕๕
แจกแท็บเล็ต(Tablet)
ป.๑ปรุงอาหารปีก.ศ.๕๕
ตำรวจให้ความรู้๕๕
วันสุนทรภู่ปี๕๕
บวชเณรฤดูร้อนปี๕๕
เลี้ยงจบป.๖มีนา๕๕
วันกินมะม่วงปี๒๕๕๕
ป.๖เที่ยววัดธันวา๕๔
ประกวดโครงงาน ก.ย.๕๔
วันภาษาไทย
ธนาคารขยะ
อบรมแกนนำคุณธรรมก.ค.๕๔
วันสุนทร (ภู่)ปี๒๕๕๔
เลี้ยงจบ ป.๖มีนา๕๔
เปิดบ้านวิชาการปี๕๔
กิจกรรมรักการอ่านกศน.
เรียนรู้หล่อปูนปลาสเตอร์
เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจาน
กิจกรรมความสุขปีใหม่๕๔
อบรมประหยัดพลังงาน
ส่งเสริมกิจกรรมแบบไทยๆ
อบรมนักเรียนเป็นสำคัญ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียน
วันสุนทร (ภู่)ปี๔๓
งานจับผ้า ผูกผ้า
ดี.เจ.น้อย
ประกวดโครงงานระดับเขตฯ
อบรมป้องกันไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙
แปลงเกษตรนักเรียน
หุ่นสายเพื่อเรียนรู้ของเรา ปี๕๖
หุ่นสายถวายพระพรปี๕๖
หุ่นสายลอยกระทงปี๕๖
พอเพียงกับหุ่นสาย,มิย.๕๖
เปิดตัวหุ่นสายกับเด็กๆส.ค.๕๖
ไปแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ป.๖/กลุ่มฯไปอยุธยา๒๐มิ.ย.๕๗
ท้ศนศึกษาหุบป่าตาด๕๗
ท้ศนศึกษาอยุธยากย.๕๖
ป.๖ไปสัปดาห์วิทย์๑๘ส.ค.๕๖
ทัศนศึกษาเพชรบุรีพ.ย.๕๕
เรียนรู้สวนนกชัยนาทตุลา๕๕
ป.๖ศึกษาสวนสัตว์และทะเล๕๕
ทัศนศึกษาทางทะเล๕๕
ดูงานเกษตรที่ว.เกษตรฯ
อบรมกัดกระจก-กรอบรูป
เรียนรู้การตัดขวดน้ำ
พิพิธภัณฑ์วิทย์และชลบุรี
ไปแหล่งเรียนรู้สิงห์บุรี
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เที่ยววัดปฏิบัติธรรมวัดท่าซุง
ทัศนศึกษาบึงฉวาก สุพรรณฯ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตุลา๕๓
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
สวนพุทธศาสตร์
สวนหย่อมระบบนิเวศ
สวนสมุนไพรไทย
สวนศิลปศึกษา
สวนภาษาอังกฤษ
สวนอนุบาล
สวนวิทย์/คณิตศาสตร์
ห้องสมุด
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตรวจน้ำ&ปลอดโรคก.ค.๕๗
รับทุนพ่อใหญ่๑๓พ.ค.๕๗
รับทุนพระเทพวิริยาภรณ์๕๗
ให้วัคซีนนักเรียน๒๓ก.ย.๕๖
เยี่ยมนักเรียนป่วย๒๐ก.ย.๕๖
วันแม่และรับทุนปี๕๖
จนท.ทันตะมาตรวจฟัน๕๖
เยี่ยมบ้านนักเรียนปี๕๖
รับทุนพระธรรมานุวัตร
รับทุนหลวงพ่อเขาระแหง
รับทุน๗๐ทุน๕ธันวา๕๕
รับทุน๑๒สิงหา๕๕
เยี่ยมนักเรียนป่วยปี๕๕
มอบทุนทุกคนปีก.ศ.๕๔
เยี่ยมนักเรียนป่วยปี๕๔
เยี่ยมบ้านปีก.ศ.๕๔
รับทุนวัดท่าชะอม,ป่าพริก
รับทุนจังหวัดเคลื่อนที่
รับทุนหลวงพ่อวัดหัวลำโพง
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกประธานนักเรียนปี๕๗ เลือกประธานนักเรียนปี๕๖
เลือกประธานนักเรียนปี๕๕
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๔
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๓
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๕๒
กิจกรรมพัฒนาครู
ผอ.อบรมธรณีวิทยา๕๗
วันครู๒๕๕๗
อบรมปฏิบัติธรรมมิ.ย.๕๖
ดูงานหุ่นสาย๒๙เม.ย.๕๖
ครูแก้วอบรมผ.บ.ลูกเสือ
อบรมหุ่นกระบอกเมษา๕๖
ครูแมว,ผอ.อบรมพัสดุมีนา๕๖
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง๕๖
ครูแก้วอบรมการใช้ผลO-net
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ปี๕๖
ผ.อ.ปฎิบัติธรรมงานธุดงค์ปี๕๕
ผ.อ.ดูงานสุพรรณ-อุทัย
ผ.อ.ศึกษาดู_ภาคใต้๕๕
ประชุมครูหนองฉาง๒,๔
อบรมผ.บ.ลูกเสือ๕๕
ครูดูงานพืชสวนโลก๕๕
ผ.อ.ปฏิบัติธรรมก.พ.๕๕
ครูร่วมงานมรดกโลก๕๔
ประชุมกลุ่มร.ร.๒ธ.ค.๕๔
ผ.อ.บวชถวายในหลวง
ครูจันทร์เพ็ญไปดูงาน
อบรมผู้กำกับลูกเสือ(BTC)
ผ.อ.ศึกษาดูงานพืชสวน
อบรมย้อนรอยเมืองอู่ไทย
อบรมจนท.การเงิน,พัสดุ
ผอ.ดูงานแหล่งเรียนรู้
อบรมประกันคุณภาพภายใน
ผ.อ.ดูงานเปิดบ้านเกษตรฯ
ผ.อ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
คณะครูอบรมพัฒนาทั้งระบบ
ผ.อ.อบรมกัดกระจก
ผ.อ.ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผ.อ.อบรมจัดทำเว็บไซด์
ผ.อ.อบรมยกระดับคุณภาพ
ผ.อ.ศึกษาเรียนรู้ประชาธิปไตย
ผ.อ.ดูงานเกษตรปลอดสารพิษ
คณะครูอบรมที่จอมเทียน
คณะครูพัฒนาICT
ผ.อ.ศึกษาดูงานระหว่างปี๕๒
กิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน
คณะคุณภาพภายใน๑๖ก.ค.๕๗
เหมียวหมูปิ้งเลี้ยง๑๐ก.ค.๕๗
คุณอรสา,คณะเลี้ยง๓ก.ค.๕๗
คุณคะนองเลี้ยง๒๐มิ.ย.๕๗
ประชุมกตปน.เขตฯ๕มิ.ย.๕๗
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
บริจาคซื้อเก้าอี้๑๒พ.ค.๕๗
เปิดป้ายผ้าป่าปีใหม่๕๗
ถวายพระพร๕ธ.ค.๕๖
ลอยกระทง๕๖
คุณครูบังอรเลี้ยงขนม๕๖
คุณอดุลย์มอบเก้าอี้
คุณประเทืองมอบพระไตรปิฎก
รองวิชาญและคณะมาเยี่ยม
คุณสมพิศเลี้ยงผลไม้
รับครูกาญจนา๕๖
คุณประเทืองมาเยี่ยมเรา
สงกรานต์แห่ธงสรงน้ำฯ๕๖
ขอรับบริจาคสร้างห้องเรียน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ามีนา๕๖
ทำถนนหน้าอาคารเรียนมีนา๕๖
เยี่ยมผู้มีอุปการะคุณมีนา๕๖
คุณประเทืองเลี้ยงขนม๑๒มี.ค.๕๖
ครูแมวเลี้ยงไอศกรีม๕มี.ค.๕๖
รับประเมินจากสมศ.มกรา๕๖
คุณสหกรณ์...คณะเลี้ยงอาหาร๕๖
ผอ.สพป.อน.๒เยี่ยมร.ร.ธ.ค.๕๕
คุณสมพิศเลี้ยงนักเรียนธ.ค.๕๕
คุณบุญเชิดปรับปรุบป.๑พ.ย.๕๕
มอบทุน,อุปกรณ์๕ธ.ค.๕๕
ปล่อยปลา๕ธ.ค.๕๕
คุณสังเวียน เลี้ยงไอศกรีมพ.ย.๕๕
ศิลปะสู่ชุมชนปี๕๕
แจกแทบเลตป.๑
รับครูธัญณัฐและครูนารีรัตน์
งานเกษียณอายุราชการ๕๕
ครูชำนาญเลี้ยงขนม๕๕
วันแม่ปี๒๕๕๕
คุณธนดลไอศกรีมก.ค.๕๕
ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปี๕๕
พี่มิ้มเลี้ยงไอศกรีม๕๕
รับครูอารีรัตน์ อยู่เย็น
รับมอบคอมพิวเตอร์พ.ค.๕๕
สงกรานต์๕๕
คุณประกาศิต เลี้ยงอาหาร๕๕
ต้อนรับครูใหม่๓๑ม.ค.๕๕
คุณถนอมเลี้ยงอาหาร๕๕
สร้างความสุขปีใหม่๕๕
ทำบุญรับปีใหม่๒๕๕๕
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ยินดีกับผ.อ.ประสบพร
พิธีถวายพระพร๕ธ.ค.๕๔
ศิลปะสู่ชุมชนสร้างความอบอุ่น
ผ้าป่าโรงเรียน๙ต.ค.๕๔
จนท.รพ.ให้บริการนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปี๕๔
พ่นหมอกควันปี๕๔
สงกรานต์ปี๒๕๕๔
ทำบุญปีใหม่๒๕๕๔
คุณถนอมเลี้ยงอาหารธ.ค.๕๓
ชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนจัดพิธีถวายสัตย์
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
บริการตัดผมโดยสายลม
ประชุมสัมมนาผู้ปกครองปฐมวัย
สาธารณะสุขบริการสุขภาพ
มอบเครื่องดนตรีให้โรงเรียน
กิจกรรมสร้างความสุขปีใหม่๕๓
ทำบุญปีใหม่๕๓ที่โรงเรียน
ลอยกระทงปี๒๕๕๒
วิถีพุทธ/คุณธรรม/จริยธรรม
ค่ายคุณธรรมก.ค.๕๗
วีสตาร์ชมนิทรรศการปี๕๖
ฟังเทศน์มหาชาติ๕๖
V-star๘ธันวาคม๕๕
ทำบุญเทโวกับชุมชนปี๕๕
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๕
V-star 1ปี๒๕๕๕
V-starมกราคม๕๕
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๔
ถวายสังฆทานร่วมกับชุมชน
ร.ร.และชุมชนที่วัดหนองเป็ดก่า
บวชเณร,เนกขัมมะปี๕๔
อบรมธรรมะ๑๙มกราคม๕๔
V-starไปวัดพระธรรมกายธ.ค.๕๓
ฟังเทศน์มหาชาติปี๕๓
ตอบปัญหาศีลธรรมปี๕๓
เจ้าภาพอบรมคุณธรรมปี๕๓
ฟังเทศน์/ปฏิบัติธรรมส.ค.๕๓
ผ.อ.อบรมคุณธรรมเม.ย.๕๓
แข่งขันสวดมนต์สรภัญญะปี๕๓
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและทำทาน
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ตักบาตรที่วัดสุวรรณบรรพต
อบรมธรรมะโดยพระอาจารย์
ชวนน้องท่องพุทธวจนะ
ท่องพุทธวจนะระดับภาคปี๕๖
ท่องพุทธวจนะระดับเขตฯปี๕๖

เทียนพรรษาทุกปี
ถวายเทียนพรรษาปี๕๗
ถวายเทียนพรรษาปี๕๖
ถวายเทียนพรรษาปี๕๕
ถวายเทียนพรรษา๓วัดปี๕๔
ถวายเทียน๓วัดปี๕๓
ถวายเทียนปี๕๒
กิจกรรมลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์๑๐ก.ค.๕๗
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๖
วันวชิราวุธปี๕๖
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๕
บำเพ็ญประโยชน์ลานวัด
วันสถาปนาลูกเสือปี๕๕
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๒๕๕๔
วันวชิราวุธ ปี๕๔
พิธีสวนสนาม๑ก.ค.๕๔
ค่ายลูกเสือปีก.ศ.๕๓
ราชสดุดี25พ.ย.53
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ค่ายลูกเสือ ปีก.ศ.๕๒
ค่ายลูกเสือ ปีก.ศ.๕๑
ผู้มาศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารจากบ้านหมี่ ลพบุรี
คณะร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
การแข่งขันวิชาการของเราแต่ละปี
เปิดบ้านวิชาการมีนา๕๗
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ๕๗
วิชาการภาคเหนือเพชรบูรณ์ปี๕๖
แข่งวิชาการระดับเขตฯปี๕๖
แข่งขันวิชาการกลุ่มร.ร.ปี๕๖
ระดับภาคเหนือที่เชียงใหม่ปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๕
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๔
ผลวิชาการที่เชียงรายปี๕๓
ผลวิชาการระดับเขตฯปี๕๓
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒

ไหว้ครูประจำปี
ไหว้ครูดนตรีปี๕๗
ไหว้ครูประจำปี๕๗
ไหว้ครูดนตรีปี๕๖
ไหว้ครูประจำปี๕๖
ไหว้ครูดนตรีปีก.ศ.๒๕๕๕
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๕
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๔
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๓
ไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๒
วิทยากรท้องถิ่น
วิทยากรสารเคมี(ครูหน่อง)
วิทยากรสานพัด(จ่าสี)
วิทยากรดนตรีไทย(ลุงนี)
กีฬาทุกประเภท
กีฬากลุ่มหนองฉาง๒ปีก.ศ.๕๖
กีฬาสีปีก.ศ.๕๖
กีฬาหนองฉาง๒ปีก.ศ.๕๕
กีฬาสีปีก.ศ.๕๕
ชิงชนะเลิศวิทยุการบินปี๕๕
กีฬากลุ่มโรงเรียนปีก.ศ.๕๔
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๔
กีฬากลุ่มโรงเรียนปี๒๕๕๓
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๓
กีฬาสีภายใน ปี๒๕๕๒
วันเด็กแต่ละปีค่ะ
วันเด็กปีพ.ศ.๒๕๕๗
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๕
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๔
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๓
วันเด็กปี พ.ศ.๒๕๕๒
ประชุมกรรมการฯและผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง๑๕พ.ค.๕๗
ประชุมกรรมการ,ที่ปรึกษาธ.ค.๕๖
ประชุมผู้ปกครอง๓มิ.ย.๕๖
ประชุมกรรมการฯ๒๘พ.ค.๕๖
ประชุมกรรมการฯ๑๙ก.พ.๕๖
ประชุมผู้ปกครอง๑๒มีค.๕๕
ประชุมกรรมการ ๗ก.ย.๕๔
ประชุมผู้ปกครอง๒๐พ.ค.๕๔
ประชุมกรรมการ๑๐มี.ค.๕๔
ประชุมกรรมการ,ผู้นำ๒ธ.ค.๕๓
ประชุมผู้ปกครอง๑๘พ.ค.๕๓
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา๕๒
ประชุมกรรมการสถานศึกษา๕๒
ดนตรีทั่วไปของโรงเรียน
รำรับตรวจระดับจังหวัด๕๗
รำรับตรวจหมู่บ้าน๑๒มิ.ย.๕๗
ดนตรีไทยงานแต่ง๔พ.ค.๕๗
ผ้าป่าตลุกดู่วิทยาคมเมษา๕๗
กีฬาอบต.เขากวางทอง๕๗
ดนตรีงานแต่ง๙มีนา๕๗
กีฬาสีอนุบาลหนองขุนชาติ๕๗
ดนตรีถวายพระพรปี๕๖
ดนตรีไทยลอยกระทง
ดนตรีเทโววัดท่าชะอม
ดนตรีกีฬาอบต.ประดู่ยืน
ดนตรีกีฬาสีอนุบาลลานสักปี๕๖
กีฬาทัพทัน๓เกมส์ปี๕๖
แห่เทียนเทศบาลลานสักปี๕๖
กีฬาอบต.เขากวางทองปี๕๖
ดนตรีไทยวันครู๕๖
ดนตรีไทยทำบุญปีใหม่๕๖
พาเหรดที่ลานสักวิทยาธ.ค.๕๕
ดนตรีไทย๕ธ.ค.๕๕ที่อบต.
ดนตรีไทยรับมอบทุน๕ธ.ค.๕๕
ดนตรีไทยลอยกระทงปี๕๕
นำขบวนเทโววัดท่าชะอมปี๕๕
ดุริยางค์/อบต.ประดู่ยืน๕๕
ดนตรีวันเกษียณ๕๕
ดนตรีวันแม่๒๕๕๕
ดนตรีแห่เทียนปี๒๕๕๕
รับคณะร.ร.บ้านพุต่อ
รับคณะอนุกรรมการ กตปน.
รับคณะร.ร.วัดเขาฆ้องชัย
ดนตรี/อบต.เขากวางทอง
ปีใหม่๕๕หน้าอำเภอ
ดนตรีรับปีใหม่๕๕ที่ร.ร.
ดนตรีไทย๕ธ.ค.๕๔
ดนตรีไทยลอยกระทงปี๕๔
ขบวนเทโววัดท่าชะอมปี๕๔
พาเหรด อบต.ประดู่ยืนปี๕๔
ดนตรีไทยงานผ้าป่าร.ร.๕๔
ดนตรีไทยจังหวัดเคลื่อนที่
เครื่องแห่ในงานเปิดบ้าน๕๔
ดนตรีไทยในงานเปิดบ้าน๕๔
ดนตรีไทยชุดเล็กใหม่๕๔
ดนตรีรับปีใหม่๒๕๕๔
ดนตรี๕ธันวาที่อบต.ปี๕๓
ดนตรีนำขบวนเทโวฯปี๕๓
นาฏ สังคีต คีตา มหาราชินี
ดนตรีแห่เทียนปี๕๔
ดนตรีแห่เทียน ปี๕๓ รวม๓วัด
ดนตรีแห่เทียน ปี ๒๕๕๒
ดนตรีนำขบวนกีฬา อบต.
ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่อบต.
นำขบวนเทโวฯวัดท่าชะอมปี๕๒
ประกวดดนตรีไทย๒เม.ย.๕๒
ขับขานประสานเสียง
ขับขานฯระดับเขตฯปี๕๕
เหรียญทองระดับเขตฯ๕๔
เหรียญเงินที่เชียงรายปี๕๓
ตัวแทนเขตฯไปเชียงราย
เหรียญทองภาคเหนือปี๕๒
เหรียญเงินภาคเหนือปี๕๒
ดูงานดนตรีหลวงวิจิตรวาทการ
ดูงานขับขานที่ร.ร.กาญจนาฯ
สตริงคอมโบ้ท่าชะอม
คอมโบ้วันเด็กปี๕๗
คอมโบ้วันเด็กปี๕๖
คอมโบ้เปิดบ้าน๕๔
สตริงคอมโบ้วันเด็ก๕๔
คอนเสิร์ตลอยกระทง๕๓
สตริงคอมโบ้งานเกษียณ
สตริงคอมโบ้วันเด็ก๕๓
สตริงฯต้อนรับผู้มาเยือน
ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ.๕๗
ฌาปนกิจแม่ประทิน บุญญา...
ฌาปนกิจแม่สนัด มากมี
ฌาปนกิจแม่น้ำฝน บุญพาลี
ฌาปนกิจแม่สวิง บุญเกิด
ฌาปนกิจพ่อเตี้ย เจียกเกตุกุล
ฌาปนกิจแม่ทองร้วม บุญรักษา
ฌาปนกิจแม่มลิ นิยม
ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ.๕๖
ฌาปนกิจพ่ออดุลย์ วัฒนวิกย์..
ฌาปนกิจพระวิเชียร อาภัสสโร
ฌาปนกิจแม่อำนวย แกว่นธัญก..
ฌาปนกิจแม่สายบัว เหล่าแก้...
ฌาปนกิจด.ญ.ฐิติมา กรีฑาเวช
ฌาปนกิจแม่บัวลอย จินเกษกิจ
ฌาปนกิจพ่ออดุลย์ เหลืองทอง
ฌาปนกิจแม่ทองหยิบ กองแก้ว
ฌาปนกิจรองสมาน พันธ์พุทธ
ฌาปนกิจแม่ทองหลอม พันธ์อ้น
ฌาปนกิจคุณพ่อพักตร์ ทิพรังษี
ฌาปนกิจคุณอำภัย ปานพลอย
ฌาปนกิจคุณนภัสวรรณ สุ.
ฌาปนกิจแม่เหลื่อม พงษ์ดี
ฌาปนกิจพ่อพรม บุญเจริญ
พระราชทานเพลิงแม่ฉงน
ฌาปนกิจคุณวันเพ็ญ ตุงมณี
ฌาปนกิจพ่อภมร แรงเขตรกิจ
ฌาปนกิจคุณพ่อผง นิยม

..โรงเรียนบ้านท่าชะอม..........การเรียนดี... ดนตรีเด่น... เน้นคุณธรรม..... ยินดีต้อนรับทุกท่าน........
ดูเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๔ปีการศึกษา๒๕๕๗

ดูเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๔คลิกที่นี่ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่ประทิน บุญญาประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทย(เครื่องมอญ)ไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่ประทิน บุญญาประสิทธิ์ ณ วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม) อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้บรรเลงระหว่างพระสวดพระอภิธรรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อ่านพระไตรปิฎกโดยเด็กชายจาฏุภัทร จัดเขตกรณ์(เบล)
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ร่วมกับสาธุชนพุทธบริษัท วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม)จัดโครงการให้นักเรียนได้อ่านพระไตรปิฎก ซึ่งรวบรวมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ โดยอ่านให้สาธุชนที่ไปทำบุญในวันพระ(วันธรรมสวนะ)ได้ฟัง และมีผู้จิตศรัทธามอบทุนให้นักเรียน เริ่มอ่านมาตั้งแต่วันพระที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ครั้งหลังสุดอ่านเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะภาพนี้อ่านพระไตรปิฎก โดย เด็กชายจาฏุภัทร จัดเขตกรณ์(เบล)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

รับคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านท่าชะอม รับคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


คณะกรรมการพูดคุยสภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน
ในภาพประกอบด้วย
รองวิชาญ โพธิวิจิตร รอง ผอ.สพป.อุทัยธานีเขต๒
ผอ.สุวานี อยู่ยอด ผอ.โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
ศน.สมเดช ภู่ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อน.๒
ศน.ธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อน.๒
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ถวายเทียนพรรษาปี๕๗
โรงเรียนบ้านท่าชะอม จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ รวม ๓ วัด ได้แก่วัดป่าพริก วัดวังสีทา และวัดผาลาดธาราราม (วัดท่าชะอม) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้กำลังถวายเทียนที่วัดป่าพริกอำเภอหนองฉาง อุทัยธานี
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณเหมียว หมูปิ้ง สามแยกกลางบ้านท่าชะอม เลี้ยงผลไม้(ลำไย)
คุณเหมียว หมูปิ้ง สามแยกกลางบ้านท่าชะอม เลี้ยงผลไม้(ลำไย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ มีภาพให้ชมค่ะ


อร่อย....หวานชื่นใจ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

จิตอาสา ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗
ลูกเสือสำรองและสามัญโรงเรียนบ้านท่าชะอม บำเพ็ญประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด และเก็บของต่างๆ ในบริเวณวัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม) เมื่อวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


อวดความดี
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

บริการตรวจตัวอย่างน้ำดื่มและบริการอนุบาลปลอดโรค๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง โรงพยาบาลหนองฉาง มาให้บริการด้านสุขภาพ โดยคุณรัตนา นิโครธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณทนู มีโมรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาบริการตรวจตัวอย่างน้ำดื่มและบริการอนุบาลปลอดโรค เมื่อ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพกำลังมอบอุปกรณ์อนุบาลปลอดโรค
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่สนัด มากมี
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรีไทยและแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่สนัด มากมี ณ วัดวังบรเพชร(วัดมะพร้าวสูง) อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะเตรียมการประชุมเพลิง
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ตำรวจโรงเรียนโครงการลดอุบัติเหตุ
พ.ต.อ.พนมกร สุวรรณรัต ผกก.สภ.สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก พร้อมคณะตำรวจโรงเรียน มาให้ความรู้ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ มีภาพให้ชมค่ะ


พ.ต.อ.พนมกร สุวรรณรัต ผกก.สภ.เขาบางแกรก พบนักเรียน
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่น้ำฝน บุญพาลี
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรี เครื่องมอญวงใหญ่และแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่น้ำฝน บุญพาลี ณ วัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม) ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะนำขบวนรอบเมรุวัดผาลาดธาราราม(วัดท่าชะอม)
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

อบรมคุณธรรม๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕-๖โรงเรียนบ้านท่าชะอม เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนหนองฉาง๒ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ณ วัดถ้ำรัตนคีรี (วัดเขากวางทอง) ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


นักเรียนชั้น ป.๕-๖ โรงเรียนบ้านท่าชะอม ที่เข้ารับการอบรม
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

คุณอรสา ยศตะนันต์และคณะ เลี้ยงขนมพร้อมน้ำเฉาก๊วย
คุณอรสา ยศตะนันต์และคณะ เลี้ยงขนมพร้อมน้ำเฉาก๊วยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชะอม เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อร่อยสุดยอด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มีภาพความอร่อยให้ชมค่ะ


ขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่กรุณา ชื่นจิตเป็นนักหนาขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณ
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ดนตรีงานฌาปนกิจคุณแม่สวิง บุญเกิด
โรงเรียนบ้านท่าชะอม ได้รับเกียรติให้นำดนตรี เครื่องมอญวงใหญ่และแตรวงไปบรรเลงในงานฌาปนกิจคุณแม่สวิง บุญเกิด ณ บ้านสาลี และฌาปนกิจ ณ วัดหนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓๐มิถุนายน-๒กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะบรรเลงเพลงก่อนฟังพระเทศน์ ณ วัดหนองไผ่
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

รูป,จำนวนและรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๗จำนวน,รายชื่อนักเรียนปีก.ศ.๕๗คลิกที่นี่

ดนตรีไทยประกอบรำพัดมยุราภิรมย์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านระดับจังหวัด
ดนตรีไทยโรงเรียนบ้านท่าชะอมประกอบรำพัดมยุราภิรมย์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านหมู่ที่๖ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง ในการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีภาพให้ชมค่ะ


ภาพนี้ขณะแสดงรำพัดมยุราภิรมย์ประกอบดนตรีไทย
ดูภาพต่อคลิกที่นี่หรือคลิกที่ภาพก็ได้ค่ะ

ข่าวสาร

ยังไม่มีข่าวสาร


ข่าวครูไทย:ค้นข่าวมาเล่า
ผ.อ.


นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
โทร.0899587562

กรรมการสถานศึกษา๕๖-๕๙


คุณหมอประทุม ฉลาด
ประธานคณะกรรมการฯ
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
โทร.08
นาฬิกาดิจิตอล

ปฏิทิน

บุคลากร


คุณครูสมศักดิ์ ศิริโยธา
(ครูแหลม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0861998877


คุณครูรุ่งรัตน์ เจนสาริกรณ์
(ครูแมว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0895623942


คุณครูอารีรัตน์ อยู่เย็น
(ครูแก้ว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0892647667


คุณครูธัญณัฐ เหล่าเที่ยง
(ครูยาใจ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0813240737


คุณครูนารีรัตน์ ทองทัศน์
(ครูนารี)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0848191869


คุณครูอมราภรณ์ ทองอินทร์
(ครูน้อย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.0862110786


คุณครูกาญจนา บุญเกตุ
(ครูกาญ)
ครูชำนาญการ
โทร.0899579372


คุณครูอมรรัตน์ สุพัฒน์
(ครูตุ๊ก)
ครูชำนาญการ
โทร.08


คุณครูวันวิสา พูลศรี
(ครูสา)
ครูอัตราจ้าง
โทร.0878402421


คุณครูนัฐพร เหล่าแช่ม
(ครูปัท)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โทร.0870976113


คุณครูวราภรณ์ จีนเมือง
(ครูมิ้ม)
ครูชั้นอนุบาล๑
โทร.0931390581


คุณครูสุรวดี รักษาธิการ
(ครูสุ)
นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครช่วยสอน
โทร.0898582866


นางสาวนลพร ขันกสิกรณ์
จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านท่าชะอม
จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านหนองจิกยาว
โทร.0


นายบุญช่วย ไผ่พงษ์
นักการ ภารโรง
โทร.0847641307
สภานักเรียนปีก.ศ.๕๗


เด็กชายธนวัตร อ่อนศรี
(มอสขาว)
ประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา๒๕๕๗
รายการเว็บต่างๆ

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2556
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2555

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือปี2554

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

ดูผลสอบโอเน็ตรายบุคคล

สพท.อุทัยธานี เขต1

สพท.อุทัยธานี เขต2

สมศ.

ฟังธรรม
วัดท่าซุง

ฟังธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

thamma

วัดพระธรรมกาย

เพลงไทยเดิม
ฟังเพลงไทยเดิมออนไลน์

โน้ตเพลงไทยเดิม


ราคาทองคำวันนี้
รายการเว็ป T.V.


ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ.๒๕๕๕
ฌาปนกิจครูจันทร์เพ็ญ สระแก้ว
ฌาปนกิจพ่อหนา ชัยทำมา
ฌาปนกิจพ่อขีด ขุนวัง
ฌาปนกิจพ่อมณี บุญทรัพย์
ฌาปนกิจอัครนันท์ จันทร์ศรี
พระราชทานเพลิงครูสนอง ฤ...
ฌาปนกิจแม่ทองคำ โพธิ์พฤกษ์
ฌาปนกิจคุณแม่ทอง สีสรรพ์
ฌาปนกิจคุณคนึง สมควรดี
ฌาปนกิจพ่อสวัสดิ์ แก้วเกษก..
พระราชทานเพลิงพ่อบันจันท..
ฌาปนกิจคุณพ่อยวน ประสาท
ฌาปนกิจกำนันสุนันทาปานพล..
ฌาปนกิจแม่สมจิตร ไชยะ
ฌาปนกิจแม่หรีด ช้างนาม
ฌาปนกิจพ่ออัฑฒชัย ยิ้มห..
ฌาปนกิจแม่จำรัส โฉมศรี
ฌาปนกิจคุณทินกรชำนาญ..
ฌาปนกิจแม่สุนทรด้วงอ่วม
ฌาปนกิจคุณสั้น วารสี
พระราชทานเพลิงพ่ออนันต์ เที.
ฌาปนกิจแม่สุภี ว่องถิ่นป่า
ฌาปนกิจพ่อสมพงษ์ ทิพวรรณ์
ฌาปนกิจพ่อสำเนียง พันธุ์ไกร
ฌาปนกิจสรศักดิ์ แกว่นกสิกรรม

ดนตรีงานฌาปนกิจปีก.ศ. ๒๕๕๔
ฌาปนกิจพ่อเที่ยง พูลศรี
ฌาปนกิจพ่อสอาด โพธิ์อินทร์
ฌาปนกิจแม่มาลัย พูลศรี
ฌาปนกิจพ่อเวก โพธิ์มี
ฌาปนกิจพ่อไล้ ศรีตระกูล
ฌาปนกิจพ่ออารีย์ ชูครุธ
ฌาปนกิจแม่ทิม ทองห่อ
ฌาปนกิจพ่อทองสุขพลอยพริ้ง
ฌาปนกิจคุณสุจินต์ พิลึก
ฌาปนกิจแม่ประยูร แกล้วกสิ..
ฌาปนกิจคุณธนานันท์ คอน..
ฌาปนกิจคุณแม่สนุ่น จำปา
สวดพระอภิธรรมพ่อชวย นิยม
ฌาปนกิจแม่หอมปรุงแกล้วเก...
สวดพระอภิธรรมสำรวยคันศร
ฌาปนกิจคุณพ่อบุญช่วยสุขจิตร
ฌาปนกิจคุณแม่ทวาย จันทรังษ์
ฌาปนกิจคุณพ่อสะเทื้อน ถินยศ
พระราชทานเพลิงศพครูวิเชียรก
ฌาปนกิจคุณอำไพ สารสุวรรณ์